QUALITY TOUR
17 września 2024 - 19 września 2024 (3 dni)
Katowice
Zarejestruj się
Partnerzy wydarzenia

QUALITY TOUR

Katarzyna Dutkalska
Katarzyna Dutkalska
Conference Director

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszam Państwa na kolejną edycję „QUALITY TOUR – zarządzanie jakością w praktyce”, które odbędzie się w dniach 17-18-19 września 2024 w Katowicach.

Quality Tour to unikatowe wydarzenie, gdzie na pierwszym planie stawiamy praktyczny wymiar wiedzy i stworzenie komfortowej przestrzeni służącej nawiązaniu kontaktów, dzieleniu się doświadczeniami i zaczerpnięciu inspiracji.

Uczestnicy doceniają maksimum wiedzy merytorycznej opartej na case studies oraz możliwość zobaczenia wdrożonych rozwiązań jakościowych „na żywo”.

Do współpracy zaprosiliśmy dwa nowocześnie zarządzane zakłady: IMI Hydronic Engineering Sp. z o.o. oraz Stellantis Gliwice Sp. z o.o.

Po fabrykach oprowadzą nas menedżerowie jakości, którzy odpowiedzą na Państwa pytania i przedstawią szczegółowe informacje merytoryczne, co umożliwi Państwu wymianę poglądów i dogłębne poznanie zastosowanych rozwiązań.

Wiodące tematy poruszane podczas całego spotkania wpisują się w aktualne trendy i wyzwania, z którymi mierzą się menedżerowie zarządzający jakością. Nasi Prelegenci-praktycy podzielą się swoimi doświadczeniami z wdrażania rozwiązań z zakresu m.in.:

skutecznego ujednolicenia Systemów Zarządzania Jakością w globalnej firmie (standaryzacji niezależnych systemów zarządzania), budowania świadomości jakościowej w firmie wielokulturowej, zarządzania zorientowanego na klienta, sprawdzonych metod zarządzania reklamacjami i niezgodnościami. Porozmawiamy również o narzędziach lean w jakości, wskaźnikach procesowych, dostosowaniu narzędzi jakościowych do specyfiki produktu oraz nowych technologiach wspomagających zarządzanie jakością, m.in. systemach wizyjnych.

Jestem przekonana, że udział w tym wydarzeniu będzie dla Państwa cennym doświadczeniem i możliwością uzyskania praktycznych wskazówek i inspiracji do zastosowania w codziennej pracy, a także stworzy niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń w gronie EKSPERTÓW.

Serdecznie zachęcam do udziału Quality Tour. Jestem do Państwa dyspozycji pod adresem kdutkalska@movida.com.pl.

na żywo
na żywo
nowoczesne strategie
nowoczesne strategie
studia przypadków
studia przypadków
wymiana wiedzy i doświadczeń
wymiana wiedzy i doświadczeń

Co w programie?

POROZMAWIAMY O:

 • zarządzaniu zorientowanym na klienta
 • narzędziach lean w jakości
 • wskaźnikach procesowych
 • standaryzacji i ujednoliceniu niezależnych systemów zarządzania
 • sprawdzonych metodach zarządzania reklamacjami i niezgodnościami
 • dostosowaniu narzędzi jakościowych do specyfiki produktu
 • budowaniu świadomości jakościowej w zespole/ firmie wielokulturowej
 • nowych technologiach wspomagających zarządzanie jakością, m.in. systemach wizyjnych
Co w programie

Do kogo kierujemy to wydarzenie?

Do kogo kierujemy to wydarzenie
 • Prezesów Zarządów
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Jakości
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Zapewnienia Jakości
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Kontroli Jakości
 • Pełnomocników Zarządu ds. Jakości
 • Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania Jakością
 • Pełnomocników ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania
 • Audytorów
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Produkcji
 • QHSE Managers
 • Głównych Specjalistów/Specjalistów ds. Jakości
 • Głównych Specjalistów/Specjalistów ds. Zapewnienie Jakości
 • Przedstawicieli kadry zarządzającej i osoby odpowiedzialne za nadzór nad systemami zarządzania i zapewnienia jakości w firmie

Prelegenci

Paweł Baldy
Paweł Baldy
Kierownik ds. Dystrybucji, Obsługi Zamówień i Zarządzania Jakością Sektora Climate Control
IMI Hydronic Engeeniering Sp. z o.o.
Patryk Habkowski
Patryk Habkowski
Dyrektor ds. Jakości
LTG EMEA & APAC
Anna Kledzik
Anna Kledzik
Kierownik Zakładu Jakości Produkcji
LTG Poland Sp. z o.o.
Justyna Lasota
Justyna Lasota
Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz ZKP
Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.

Partnerzy wydarzenia

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Ikonka
branża HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)
Ikonka
ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001, ISO 3834-2
Ikonka
Rozwiązania Patentowe – pierwszy na świecie zawór równoważący „STAD” TA-Smart Valve
Ikonka
7 fabryk w Niemczech, Szwecji, Szwajcarii, US, UK, Chinach i w Polsce (największa)
Ikonka
Wielka Brytania

Spółka IMI International która jest częścią Sektora Climate Control, w przeciągu ostatnich 10 lat udowodniła, że podejście Lean Management oraz Customer Centric oraz zapewnienie wysokich standardów BHP jest kluczem do zdobycia zaufania inwestorów i rozwoju.
W tym okresie zakład zwiększył zatrudnienie z 200 do 600 osób.

Spółka jest certyfikowana przez TUV SUD Polska względem 5 systemów zarządzania jakością: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 oraz ISO 3834-2

Filozofia Ciągłego Doskonalenia jest widoczna we wszystkich obszarach zarządzania przedsiębiorstwem, co spowodowało wysoki stopień klientów wewnętrznych, a przełożyło się na poprawę zadowolenia klientów zewnętrznych.

Korporacja IMI pochodzi z Wielkiej Brytanii. IMI International Sp. z o.o. jest częścią koncernu IMI. Koncern jest podzielony na dwie platformy: Automation and Life Science. W ramach platformy Life Science istnieją 3 sektory, a jednym z nich jest sektor Climate Control.

IMI International Sp. z o.o. należy do tego sektora. W ramach sektora działa 7 fabryk w Niemczech, Szwecji, Szwajcarii, US, UK, Chinach i największa w Polsce. Dodatkowo w ramach sektora w Polsce zlokalizowany jest główny magazyn dystrybucyjny, który jest odpowiedzialny za dostarczanie rozwiązań do wszystkich regionów świata.

PRODUKCJA

Jest to branża HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning).

IMI Hydronic Engineering to wiodący światowy ekspert i dostawca rozwiązań do systemów HVAC w zakresie dystrybucji hydraulicznej i regulacji temperatury.

Koncentruje się na projektowaniu, produkcji i dostarczaniu na rynki całego świata produktów i usług tworzących możliwie bezproblemowe, koszto – i energooszczędne systemy HVAC.
Zakład w Olkuszu zajmuje się wytwarzaniem produktów będących częścią energooszczędnych rozwiązań systemów hydraulicznych w systemach centralnego ogrzewania budynków.

Obiekty referencyjne gdzie zastosowano produkty i rozwiązania IIMI:

TA-Silder Reference Cases web.pdf (imi-hydronic.com)

ZATRUDNIENIE

W Polsce zatrudnionych jest 600 osób (30%), a w ramach sektor Climate Control 2 000 pracowników.

POWIERZCHNIA ZAKŁADU

30 000 m2 (16 000 m2 w Olkuszu oraz 14 000 m2 w Rudzie Śląskiej)

CERTYFIKATY

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

INNOWACJE

Rozwiązania Patentowe – pierwszy na świecie zawór równoważący „STAD” TA-Smart Valve

WDROŻONE NARZĘDZIA

Zintegrowany System Zarządzania, Lean Management, Robotic Process Automation, AI, Automatyzacja Procesów Technologicznych (Coboty), RFID Technology

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Co2 reduction roadmap: zielona energia, polityka flotowa, fotowoltaika, Certyfikacja Ekologiczna Produktów (EPD ISO 14025), Certyfikacja EcoVadis.

Koszty uczestnictwa

Cena uczestnictwa obejmuje:

• Merytoryczną wartość spotkania
• Przejazd do zakładów w obie strony
• Wyżywienie (przerwy kawowe, obiady) oraz wspólne kolacje networkingowe
• Materiały w formie pisemnej
• Materiały w formie elektronicznej do pobrania ze STREFY KLIENTA podczas oraz po spotkaniu

4350 PLN
+ 23% VAT
Cena obowiązuje do
4 września 2024
4650 PLN
+ 23% VAT
Cena obowiązuje od
5 września 2024
 • Ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku osiągnięcia limitu miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia przyjmowania zgłoszeń w dowolnym momencie.
 • Przy zgłoszeniu dwóch osób - rabat 5%,
 • przy zgłoszeniu trzech lub więcej osób - rabat 7%.

WARUNKI UCZESTNICTWA

POTWIERDZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę. Uczestnik otrzyma dostęp do Strefy Uczestnika w celu wypełnienia indywidualnej ankiety zawierającej informacje dotyczące preferowanych posiłków, materiałów i certyfikatu oraz do Regulaminu zwiedzania.

Rezygnacja, odwołanie, zmiana uczestnika

 • Rezygnacja ze zgłoszenia wymaga wypełnienia Formularza rezygnacji oraz potwierdzenia tejże rezygnacji przez Organizatora.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie 14 dni lub krótszym przed rozpoczęciem wydarzenia wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i niewzięcie udziału w wydarzeniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału w terminie 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, lub krótszym, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora.
 • W terminie do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia można dokonać zmiany uczestnika. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora wypełniając Formularz zmiany uczestnika.

Szczegóły organizacyjne

 • W przypadku wizyt/y referencyjnej/nych uczestnik otrzyma Regulamin zwiedzania najpóźniej 5 dni przed wydarzeniem. Podpis na liście obecności jest równoznaczny z jego akceptacją.
 • Uczestnik zezwala na przechowywanie, reprodukcję, adaptację i publikację zdjęć i nagrań z wydarzenia przez MOVIDA i partnerów wydarzenia z zastrzeżeniem, że będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych lub wizerunkowych. Wizerunki te mogą być publikowane na stronach internetowych MOVIDA, partnerów wydarzenia oraz podmiotów trzecich, które promują wydarzenie. Uczestnik zostaje poinformowany, że nie będzie mieć prawa do wynagrodzenia za wykorzystanie zdjęć i nagrań. Zgoda udzielana jest na czas nieokreślony.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania wydarzenia koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym wydarzeniu.
 • Opłata za wydarzenie obejmuje dokumentację, posiłki i napoje, w tym udział w kolacjach networkingowo-integracyjnych.
 • Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • Podając w formularzu adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od MOVIDA Sp. z o.o. s.k.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

Polityka prywatności

CO DALEJ?

Co dalej?

Opieka nad Państwa zgłoszeniem i uczestnictwem

Grzegorz Adamiak
Grzegorz Adamiak
Senior Key Account Manager
gadamiak@movida.com.pl
+48 791 256 634
+48 22 626 02 62

Wydarzenia z poprzednich lat

26 września 2023 - 28 września 2023 (3 dni),
Wałbrzych

Quality TOUR

#jakosc
20 września 2022 - 22 września 2022 (3 dni),
Poznań

QUALITY TOUR 2022

#jakosc
24 września 2019 - 26 września 2019 (3 dni),
Tychy

QUALITY TOUR 2019

#jakosc
25 września 2018 - 27 września 2018 (3 dni),
Poznań

QUALITY TOUR 2018 - metodologia sukcesu – najnowocześniejsze praktyki w zarządzaniu jakością

#jakosc
19 września 2017 - 21 września 2017 (3 dni),
Wieliczka

QUALITY TOUR 2017 - wdrożenia, rozwiązania i procesy, kierunki przyszłości

#jakosc
20 września 2016 - 22 września 2016 (3 dni),
Poznań

QUALITY TOUR 2016 - wdrożenia, rozwiązania i procesy, kierunki przyszłości

#jakosc

Wydarzenia podobne

14 maja 2024 - 16 maja 2024 (3 dni),
Częstochowa

VIII FORUM JAKOŚĆ DOSTAWCÓW

#jakosc
26 września 2023 - 28 września 2023 (3 dni),
Wałbrzych

Quality TOUR

#jakosc
25 kwietnia 2023 - 27 kwietnia 2023 (3 dni),
Białystok

X FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI BRANŻY FMCG

#jakosc
20 września 2022 - 22 września 2022 (3 dni),
Poznań

QUALITY TOUR 2022

#jakosc