Najbliższe wydarzenia

2-3 marca 2021
MOVIDA#Connected nowa formuła konferencja ON-LINE
9-10 marca 2021
MOVIDA#Connected nowa formuła konferencja ON-LINE
11-12 marca 2021
zarządzanie behawioralne • efektywność • strategia • systemy • narzędzia
16-17 marca 2021
MOVIDA#Connected nowa formuła konferencja ON-LINE
18-19 marca 2021
automatyzacja • robotyzacja • wyzwania i rozwiązania • optymalizacja • rozwój
24-25 marca 2021
MOVIDA#Connected nowa formuła konferencja ON-LINE
8-9 kwietnia 2021
MOVIDA#Connected nowa formuła konferencja ON-LINE
20-21 kwietnia 2021
Warehouse Excellence 4.0
27-28 kwietnia 2021
Warehouse Excellence 4.0
Wiosna 2021, Warszawa
metodologia sukcesu - najlepsze praktyki w zarządzaniu utrzymaniem ruchu w dobie Przemysłu 4.0

Dlaczego my ?

OPINIA ZE ZWIEDZANIA ZAKŁADU KIMBALL ELECTRONICS POLAND: Wysoki poziom organizacji. Wielki ukłon w stronę kadry zarządzającej....
Koordynator Produkcji, Mowi Poland S.A., Production Excellence, marzec 2019
  •  
  • 1 z 1221

Inspiracje z wydarzeń

Udostępniamy Państwu opracowania powstałe na podstawie wiedzy i studiów przypadków – są to cenne inspiracje płynące
z doświadczenia zawodowego współpracujących z nami wybitnych Prelegentów. Celem „INSPIRACJI Z WYDARZEŃ” jest krzewienie wiedzy
czerpanej od najwyższej klasy ekspertów poprzez upowszechnianie ich doświadczeń i wiedzy.

Tytuł Autor Kategoria Do pobrania Wydarzenia
BŁĘDY POPEŁNIANE PRZY WDRAŻANIU SYSTEMÓW ON-LINE NADZORU STANU TECHNICZNEGO
Ryszard Nowicki
Produkcja - Utrzymanie ruchu
XII FORUM SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU, październik 2018
SYSTEM ZARZĄDZANIA I ROZWOJU DOSTAWCÓW w Nidec Motors&Actuators
Marlena Korytnicka
Jakość
QUALITY TOUR, wrzesień 2017
KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW EKSPLOATACJI MASZYN: PRZEMYSŁ 4.0 – wpływ nowych technologii na strategie eksploatacji maszyn
Ryszard Nowicki
Produkcja - Utrzymanie ruchu
XI FORUM SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU, październik 2017
LEAN, SIX SIGMA, IDEAlista i inne skomplikowane pojęcia
Dominik Kania
Jakość
QUALITY TOUR, wrzesień 2017

Nasi partnerzy: