Tworzymy niepowtarzalne
wydarzenia dla profesjonalistów
Zobacz aktualne wydarzenia

Polityka prywatności

RODO

Szanowni Państwo,
W dniu 25.05.2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Jaki rodzaj Państwa danych osobowych przetwarzamy?

Powierzone nam przez Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach zapewnienia prawidłowego, niezakłóconego dostępu do informacji biznesowych, naszych produktów i usług, a także w celu informowania o organizowanych przez nas wydarzeniach skierowanych do kadry zarządzającej.

Kierujemy naszą ofertę do firm i instytucji, a nie do osób indywidualnych.

Gromadzimy dane związane z prowadzeniem naszej działalności. Zawierają one: imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON), numer PESEL (w przypadku pracowników oraz współpracowników), dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu, stanowisko zajmowane przez Panią/Pana w ramach Państwa organizacji, numer rachunku bankowego (w przypadku wystawiania faktur). Gromadzimy też informacje dostępne w ogólnodostępnych mediach związane z Państwa działalnością biznesową.


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: MOVIDA Sp. z o.o. sk z siedzibą przy ul. Felińskiego 44 lok. 3, 01-563 w Warszawie.


Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować za pomocą adresu e-mail: ochronadanych@movida.com.pl


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres funkcjonowania naszej firmy, bądź do momentu wycofania zgody.

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych rozmów telefonicznych, e-mailingowych zapytań, z ankiet, których ewaluację robimy po każdym zrealizowanym evencie (konferencji, seminarium, masterclass), ze źródeł publicznie dostępnych oraz w sposób ręczny lub/i telefoniczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.


Kto może zapoznawać się z Państwa danymi osobowymi?

Dane osobowe będziemy przekazywać tylko osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania obowiązków.

Odbiorcami danych osobowych są także nasi Partnerzy, którzy podczas zwiedzania zakładów, centrów logistycznych i innych podmiotów maja politykę identyfikacji osób wchodzących na teren zakładu. Odbiorcami danych (bez możliwości dysponowania nimi) są również Uczestnicy naszych wydarzeń (podczas podpisywania listy Uczestników), gdyż misją naszą jest integrować grupy zarządzające obszarami do których wydarzenia są kierowane, inspirować ich i wyposażać w wiedzę prowadzącą do sukcesu ich organizacji.


W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Przez wiele lat realizowaliśmy obowiązek zgłoszenia baz do ówczesnego GIODO, a Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Jakie mają Państwo uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, wykonania lub zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez kontakt do Administratora lub poprzez zwrotną informację email do osoby, która się z Panią/Panem kontaktowała.


Licząc na profesjonalną współpracę przy tworzeniu i realizacji naszych projektów, mając na względzie pozytywne opinie naszych Klientów, Partnerów i Współpracowników dokładamy wszelkich starań, aby dobro i bezpieczeństwo naszych Klientów (w tym ich danych osobowych) było dla nas absolutnym priorytetem.

Zarząd, Pracownicy i Współpracownicy MOVIDA


Strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązuje polityka prywatności Google oraz warunki korzystania z usługi.