Opinie uczestników naszych wydarzeń

Konferencja pozwoliła mi na uświadomienie o wielu zagadnieniach potrzebnych w mojej pracy. Spotkania integracyjne dały możliwość dyskusji o poruszanych na konferencji kwestiach.
Główny Mechanik, Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Konferencja dobrze przygotowana zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Seminarium bardzo rzeczowe, dostarczające wielu praktycznych i przydatnych informacji. Wieczory integracyjne bardzo dobrze przygotowane dały możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami a także dostarczyły dużo zabawy.
Samodzielny Pracownik Ds. Technicznych, Fenice Poland Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Wieczory integracyjne w pełni spełniły swój cel. Podczas spotkań można było nawiązać wiele kontaktów z firmami o podobnej branży, wymienić się informacjami, dokonać porównań stosowanych systemów.
Inspektor Nadzoru Działu Energetycznego, Lhoist Opolwap S.A., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Konferencja O.K. – ciekawa i dobrze zorganizowana. Trudne, ważne zagadnienia omówione profesjonalnie. Wieczory integracyjne bardzo urozmaicone.
Kierownik Oddziału Energetycznego, RAFAKO S.A., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Konferencję oceniam bardzo pozytywnie. Wieczory integracyjne dały możliwość nawiązania relacji zawodowych. Dyskusja była owocna.
Ekspert Ds. Technicznych, Fenice Poland Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Bardzo dobra organizacja, punktualność. Doskonałe dobranie tematów konferencji.
Szef Techniki Zakładowej, ICI Polska Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Dobra organizacja. Spotkania pozwoliły nawiązać relacje z uczestnikami oraz na wymianę doświadczeń.
Kierownik Utrzymania Ruchu, Electrolux Poland Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Konferencja jak zawsze wnosi w praktykę zawodową dużo nowych informacji i nowości technicznych i prawnych. Dziękuję za bardzo ciekawie zorganizowane wieczory integracyjne.
Kierownik Działu Utrzymania Ruchu, Farm Frites Poland S.A., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Dobre, merytoryczne spotkanie ludzi zajmujących się utrzymaniem ruchu.
Kierownik Technologii i Utrzymania Ruchu, Electrolux Poland Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Konferencja prowadzona w sposób dynamiczny. Dobra merytorycznie.
Logistic Manager, Lek S.A., Dystrybucja i Logistyka w Farmacji 2008, październik 2008

Strony

Nasi partnerzy: