Tworzymy niepowtarzalne
wydarzenia dla profesjonalistów
Zobacz aktualne wydarzenia

Na koniec każdego wydarzenia prosimy Uczestników o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Analiza ankiet pomaga nam w ocenie konkretnego wydarzenia, pracy naszego zespołu oraz pracy zaproszonych przez nas ekspertów. Prosimy w nich o podzielenie się opiniami na temat odwiedzanych zakładów przemysłowych i centrów dystrybucyjnych. Wszystkie uwagi z ankiet oraz oceny statystyczne przekazujemy także prelegentom i partnerom wydarzenia, co daje im cenną informację zwrotną. Zapraszamy także do zapoznania się z Referencjami, które otrzymaliśmy od naszych partnerów.

MOVIDA Statystyki
ankiet zawierało pozytywną opinię o wydarzeniu
MOVIDA Statystyki
ankiet zawierało słowo "profesjonalnie"
MOVIDA Statystyki
ankieta zawierała zwrot "wyjątkowa formuła"
MOVIDA Statystyki
osób nie miało zastrzeżeń do obsługi MOVIDA

Jak zawsze pełen profesjonalizm, pracownicy firmy MOVIDA pomocni, mili i zawsze uśmiechnięci.

OPINIA ZE ZWIEDZANIA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO VOLVO POLSKA

Bardzo dobrze zorganizowany zakład oraz profesjonalne przyjęcie gości podczas wizyty. Dużo fajnych rozwiązań z dziedziny BHP i OŚ.

Kierownik ds. BHP i Ochrony Środowiska
Aweco Polska Appliance Sp. z o.o. Sp. k.
GOSPODARKA CYRKULARNA W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM
6 grudnia 2022 - 8 grudnia 2022
#bhp#ochrona-srodowiska

Konferencja jest zorganizowana i realizowana na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Świetnie zorganizowany przebieg spotkania. Pracownicy firmy MOVIDA niezwykle kompetentni, uprzejmi i reagujący na każdą potrzebę Uczestników konferencji.

OPINIA ZE ZWIEDZANIA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO VOLVO POLSKA

Zakład robi naprawdę imponujące wrażenie. Zwiedzanie przeprowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa z udziałem osób bardzo pozytywnie nastawionych do zwiedzających, odpowiadających rzetelnie na pytania i w sposób ciekawy opowiadających o zakładzie, zastosowanych technikach i rozwiązaniach mających na celu wprowadzenie korzyści z zakresu ochrony środowiska, a tym samym optymalizacji kosztów.

Koordynator ds. Administracji i Ochrony Środowiska
Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o.
GOSPODARKA CYRKULARNA W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM
6 grudnia 2022 - 8 grudnia 2022
#bhp#ochrona-srodowiska

Firma MOVIDA utrzymuje najwyższe standardy organizując konferencje z zakresu bezpieczeństwa. Przede wszystkim poziom prelegentów, zaplanowana tematyka wystąpień oraz organizacja techniczna konferencji.

OPINIA ZE ZWIEDZANIA EMERSON AFCP

Bardzo dobrze zaplanowana i przeprowadzona wizyta na zakładzie. Na każdym kroku kierowanie uwagi na aspekty BHP funkcjonowania zakładu. Personel wie o czym mówi i prezentuje duże zaangażowanie w sprawy BHP.

Szef Działu BHP
Cement Ożarów S.A.
HEALTH & SAFETY EXCELLENCE - Innowacje i Technologie
27 września 2022 - 29 września 2022
#bhp#ochrona-srodowiska

Jak zawsze na najwyższym poziomie. Sale konferencyjne przygotowane bardzo dobrze – wyposażenie odpowiednie, pracownicy firmy MOVIDA służą swoją pomocą w sposób perfekcyjny.

 

OPINIA ZE ZWIEDZANIA EMERSON AFCP

Zakład EMERSON był bardzo dobrze przygotowany na przyjęcie gości. Firma kładzie duży nacisk na sprawy safety. Drogi komunikacyjne niezastawione, wyznaczone w sposób prawidłowy. Pracownicy firmy używają SOI zgodnie z przeznaczeniem. Duża ilość punktów z apteczkami pierwszej pomocy, AED. Osoby, które oprowadzały gości po zakładzie – bardzo duża wiedza, doświadczenie.

Manager BHP
R. Twining & Company Sp. z o.o.
HEALTH & SAFETY EXCELLENCE - Innowacje i Technologie
27 września 2022 - 29 września 2022
#bhp#ochrona-srodowiska

Ocena bardzo dobra. Duże zaangażowanie pracowników w organizację konferencji. Prelegenci przygotowani oraz chętnie odpowiadający w sposób wyczerpujący na wszystkie pytania Uczestników.

Specjalista BHP
Mahle Polska Sp. z o.o.
HEALTH & SAFETY EXCELLENCE - Innowacje i Technologie
27 września 2022 - 29 września 2022
#bhp#ochrona-srodowiska

Profesjonalne przygotowanie konferencji, bieżące informowanie przez Project Managera. Miła i pomocna obsługa pracowników, miła atmosfera. Konferencja jak najbardziej poszerzyła mą wiedzę, a prezentacje jak najbardziej się przydadzą.

Pełnomocnik ds. SZJ i OŚ
Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.
GOSPODARKA CYRKULARNA W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM
6 grudnia 2022 - 8 grudnia 2022
#bhp#ochrona-srodowiska

Sprawnie zorganizowana konferencja z ciekawymi prelekcjami tematycznymi. Możliwość zapoznania się z prośrodowiskowymi rozwiązaniami w różnych branżach.

Specjalista ds. Ochrony Środowiska
Volvo Polska Sp. z o.o.
GOSPODARKA CYRKULARNA W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM
6 grudnia 2022 - 8 grudnia 2022
#bhp#ochrona-srodowiska

Profesjonalna obsługa, dobre warunki. Merytoryczna wiedza Prelegentów dotykająca doczesności jednak skupiona na wyzwaniach i kierunkach rozwoju przedsiębiorstw, które chcą się szybko i innowacyjnie rozwijać.

OPINIA ZE ZWIEDZANIA EMERSON AFCP

Profesjonalnie przygotowana wizyta. Merytoryczna wiedza zespołu zarządzającego zakładem BHP.

Główny Specjalista ds. BHP
Pfeifer and Langen Polska S.A.
HEALTH & SAFETY EXCELLENCE - Innowacje i Technologie
27 września 2022 - 29 września 2022
#bhp#ochrona-srodowiska

Świetnie przygotowani prelegenci, bardzo ciekawie dobrana tematyka spotkań. Możliwość wymiany doświadczeń i kontaktów daje dużą wartość dodaną. Pełne zaangażowanie pracowników firmy MOVIDA. Bardzo dobrze zorganizowane zwiedzanie firmy EMERSON – pełne zaangażowanie kadry zarządzającej i kierowniczej podczas zwiedzania zakładu oraz późniejszego panelu dyskusyjnego. Bardzo ciekawe i skrupulatne oprowadzenie po zakładzie.

Specjalista BHP
Mahle Polska Sp. z o.o.
HEALTH & SAFETY EXCELLENCE - Innowacje i Technologie
27 września 2022 - 29 września 2022
#bhp#ochrona-srodowiska

Duża dawka wiedzy teoretycznej i praktycznej. Super możliwość wymiany doświadczeń z profesjonalistami, dająca szansę na inne spojrzenia na własne wyzwania zawodowe.

HSE Program Leader
Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o.
HEALTH & SAFETY EXCELLENCE - Innowacje i Technologie
27 września 2022 - 29 września 2022
#bhp#ochrona-srodowiska