Najbliższe wydarzenia

20-21 lutego 2018, Warszawa
STRATEGIE, TRENDY, WYZWANIA
6-7-8 marca 2018, Wrocław
optymalizacja, zwiedzanie zakładu produkcyjnego, grywalizacja, lean, studia przypadków
13-14-15 marca 2018
SYSTEMY I ROZWIĄZANIA, NAJLEPSZE PRAKTYKI
10-11-12 kwietnia 2018, POZNAŃ
efektywne zarządzanie jakością w praktyce, optymalizacje, wyzwania, sukcesy, regulacje prawne
10-11-12 KWIETNIA 2018, TYCHY
NOWOCZESNE PROCESY PRODUKCYJNE, STRATEGIE ZARZĄDZANIA,OPTYMALIZACJA, WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

Dlaczego my ?

Bardzo ciekawe spotkanie, zaprezentowany materiał pozwoli na zastosowanie właściwych rozwiązań w firmie zmierzających do...
Specjalista ds. ekonomicznych, Stocznia Remontowa NAVTA S.A., Zarządzanie ryzykiem nadużyć. Praktycy dla praktyków, listopad 2013

Inspiracje z wydarzeń

Udostępniamy Państwu opracowania powstałe na podstawie wiedzy i studiów przypadków – są to cenne inspiracje płynące
z doświadczenia zawodowego współpracujących z nami wybitnych Prelegentów. Celem „INSPIRACJI Z WYDARZEŃ” jest krzewienie wiedzy
czerpanej od najwyższej klasy ekspertów poprzez upowszechnianie ich doświadczeń i wiedzy.

Tytuł Autor Kategoria Do pobrania Wydarzenia
FACILITY MANAGEMENT W FABRYKACH WYŁĄCZNIE Z DOŚWIADCZONYMI GRACZAMI
Rozmowa z Mirosławem Gadomskim
Produkcja - Utrzymanie ruchu
FACILITY MANAGEMENT W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM, grudzień 2016
BADANIA TERMOWIZYJNE
Sodexo Polska
Produkcja - Utrzymanie ruchu
FACILITY MANAGEMENT W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM, grudzień 2016
WYMAGANIA ZDROWOTNE DLA MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ – WYMAGANE DOKUMENTY, BADANIA MIGRACJI, ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM OPAKOWAŃ Z RECYKLINGU
Marzena Pawlicka
Jakość
FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI branży FMCG, czerwiec 2016
DYREKTYWY EUROPEJSKIE – ICH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE DZIAŁU JAKOŚCI
Kamil Krzych
Jakość
FORUM JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE, marzec 2016

Nasi partnerzy: