Najbliższe wydarzenia

25-26-27 września 2018, Poznań
UWAGA: brak miejsc!
2-3-4 października 2018 r.
największe wyzwania i kierunki zmian UR w dobie Przemysłu 4.0
20 – 21- 22 listopada 2018 r.
efektywne rozwiązania - studia przypadków - eksperci praktycy
27-28-29 listopada 2018, Trójmiasto
badania bezpieczeństwa żywności, kosmetyków, badania opakowań do kontaktu z żywnością, kosmetykami i farmaceutykami
4-5-6 grudnia 2018, Lublin
kluczowe wskaźniki jakościowe, wyzwania i najlepsze praktyki we współpracy z dostawcami

Dlaczego my ?

Konferencja bardzo dobrze ukierunkowana na tematy logistyki magazynowej. Spotkanie profesjonalnie przygotowane.
Lider systemu SAP, Fabryki Mebli FORTE SA, Tour de Magasins, październik 2017

Inspiracje z wydarzeń

Udostępniamy Państwu opracowania powstałe na podstawie wiedzy i studiów przypadków – są to cenne inspiracje płynące
z doświadczenia zawodowego współpracujących z nami wybitnych Prelegentów. Celem „INSPIRACJI Z WYDARZEŃ” jest krzewienie wiedzy
czerpanej od najwyższej klasy ekspertów poprzez upowszechnianie ich doświadczeń i wiedzy.

Tytuł Autor Kategoria Do pobrania Wydarzenia
FACILITY MANAGEMENT W FABRYKACH WYŁĄCZNIE Z DOŚWIADCZONYMI GRACZAMI
Rozmowa z Mirosławem Gadomskim
Produkcja - Utrzymanie ruchu
FACILITY MANAGEMENT W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM, grudzień 2016
BADANIA TERMOWIZYJNE
Sodexo Polska
Produkcja - Utrzymanie ruchu
FACILITY MANAGEMENT W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM, grudzień 2016
WYMAGANIA ZDROWOTNE DLA MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ – WYMAGANE DOKUMENTY, BADANIA MIGRACJI, ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM OPAKOWAŃ Z RECYKLINGU
Marzena Pawlicka
Jakość
FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI branży FMCG, czerwiec 2016
DYREKTYWY EUROPEJSKIE – ICH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE DZIAŁU JAKOŚCI
Kamil Krzych
Jakość
FORUM JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE, marzec 2016

Nasi partnerzy: