Najbliższe wydarzenia

10-11-12 kwietnia 2018, POZNAŃ
efektywne zarządzanie jakością w praktyce, optymalizacje, wyzwania, sukcesy, regulacje prawne
10-11-12 KWIETNIA 2018, TYCHY
NOWOCZESNE PROCESY PRODUKCYJNE, STRATEGIE ZARZĄDZANIA,OPTYMALIZACJA, WYKORZYSTANIE ZASOBÓW
22-23-24 maja 2018, OLSZTYN
wyzwania i najlepsze praktyki we współpracy z dostawcami

Dlaczego my ?

Profesjonalne case studies bez zbytecznej otoczki marketingowej. Kolacja integracyjna dała możliwość nawiązania relacji...
Kierownik ds. Rozwoju, GP Strategies Poland Sp. z o.o., Instalacje przemysłowe – czyszczenie, konserwacja, modernizacja, luty 2015

Inspiracje z wydarzeń

Udostępniamy Państwu opracowania powstałe na podstawie wiedzy i studiów przypadków – są to cenne inspiracje płynące
z doświadczenia zawodowego współpracujących z nami wybitnych Prelegentów. Celem „INSPIRACJI Z WYDARZEŃ” jest krzewienie wiedzy
czerpanej od najwyższej klasy ekspertów poprzez upowszechnianie ich doświadczeń i wiedzy.

Tytuł Autor Kategoria Do pobrania Wydarzenia
FACILITY MANAGEMENT W FABRYKACH WYŁĄCZNIE Z DOŚWIADCZONYMI GRACZAMI
Rozmowa z Mirosławem Gadomskim
Produkcja - Utrzymanie ruchu
FACILITY MANAGEMENT W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM, grudzień 2016
BADANIA TERMOWIZYJNE
Sodexo Polska
Produkcja - Utrzymanie ruchu
FACILITY MANAGEMENT W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM, grudzień 2016
WYMAGANIA ZDROWOTNE DLA MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ – WYMAGANE DOKUMENTY, BADANIA MIGRACJI, ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM OPAKOWAŃ Z RECYKLINGU
Marzena Pawlicka
Jakość
FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI branży FMCG, czerwiec 2016
DYREKTYWY EUROPEJSKIE – ICH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE DZIAŁU JAKOŚCI
Kamil Krzych
Jakość
FORUM JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE, marzec 2016

Nasi partnerzy: