Najbliższe wydarzenia

10-11-12 kwietnia 2018, POZNAŃ
efektywne zarządzanie jakością w praktyce, optymalizacje, wyzwania, sukcesy, regulacje prawne
10-11-12 KWIETNIA 2018, TYCHY
NOWOCZESNE PROCESY PRODUKCYJNE, STRATEGIE ZARZĄDZANIA,OPTYMALIZACJA, WYKORZYSTANIE ZASOBÓW
22-23-24 maja 2018, OLSZTYN
wyzwania i najlepsze praktyki we współpracy z dostawcami

Dlaczego my ?

Seminarium zostało bardzo dobrze przygotowane.
Specjalista ds. bezpieczeństwa leków, AMGEN, "Procedury zgłaszania działań niepożądanych" - CeRAM, marzec/kwiecień 2008
  •  
  • 1 z 926

Inspiracje z wydarzeń

Udostępniamy Państwu opracowania powstałe na podstawie wiedzy i studiów przypadków – są to cenne inspiracje płynące
z doświadczenia zawodowego współpracujących z nami wybitnych Prelegentów. Celem „INSPIRACJI Z WYDARZEŃ” jest krzewienie wiedzy
czerpanej od najwyższej klasy ekspertów poprzez upowszechnianie ich doświadczeń i wiedzy.

Tytuł Autor Kategoria Do pobrania Wydarzenia
SYSTEM ZARZĄDZANIA I ROZWOJU DOSTAWCÓW w Nidec Motors&Actuators
Marlena Korytnicka
Jakość
QUALITY TOUR, wrzesień 2017
KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW EKSPLOATACJI MASZYN: PRZEMYSŁ 4.0 – wpływ nowych technologii na strategie eksploatacji maszyn
Ryszard Nowicki
Produkcja - Utrzymanie ruchu
XI FORUM SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU, październik 2017
LEAN, SIX SIGMA, IDEAlista i inne skomplikowane pojęcia
Dominik Kania
Jakość
QUALITY TOUR, wrzesień 2017
WIELOWYMIAROWY RISK MANAGEMENT na przykładzie Farm Frites S.A.
Malwina Piotrowska
Jakość
FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI branży FMCG, kwiecień 2017

Nasi partnerzy: