VII Forum Służb Utrzymania Ruchu i Mediów Technicznych, październik 2013

22-24 października 2013
VII Forum Służb Utrzymania Ruchu i Mediów Technicznych, październik 2013
Kategoria: 
Produkcja - Utrzymanie ruchu

VII Forum Służb Utrzymania Ruchu i Mediów Technicznych, które odbyło się w Poznaniu w dniach 22-24 października 2013 r. zebrało doborowe grono ekspertów-praktyków zajmujących się zarządzaniem działem utrzymania ruchu i optymalizowaniem mediów technicznych na co dzień zarówno w roli prelegentów jak i uczestników.

Forum SUR i MT towarzyszył dzień specjalny poświęcony Gospodarce wodno – ściekowej w zakładzie produkcyjnym.

Jak wskazują opinie uczestników ogromnym walorem spotkania był wysoki poziom merytoryczny prelegentów, ich chęć udzielania odpowiedzi na szczegółowe pytania, a także aktywny udział w dyskusjach.

Forum SUR i MT połączone było ze zwiedzaniem zakładu R. Twining and Company Sp. z o.o. lidera w produkcji herbaty na rynku. Wizyta w zakładzie została bardzo wysoko oceniona ze względu na interesujące przykłady rozwiązań, rozwinięte systemy zarządzania, a także znakomite przygotowanie Gospodarzy.

Wspólna kolacja i liczne nieformalne rozmowy dały możliwość dalszej wymiany doświadczeń oraz nawiązania relacji biznesowych między uczestnikami.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania gwarantując jak zwykle ogrom wiedzy merytorycznej, znakomitą platformę wymiany doświadczeń oraz sympatyczne grono uczestników i miłą atmosferę.

Powiązane opinie: 
Udział w Forum daje możliwość poznania różnych spojrzeń na trendy panujące w działach utrzymania ruchu w zależności od specyfiki produkcji. Jest okazja do wymiany doświadczeń w przyjaznej formule. Bardzo profesjonalnie zorganizowane spotkanie.
Inżynier Projektu, STORA ENSO Narew Sp. z o.o. , VII Forum Służb Utrzymania Ruchu i Mediów Technicznych, październik 2013
Prelekcje wygłaszane przez praktyków, osoby wdrażające systemy. Przykłady z „żywego organizmu” co jest ważne i ciekawe dla słuchających, żadnych suchych faktów, podawane przykłady z „życia przedsiębiorstwa”.
Specjalista Ds. Projektów Wewnętrznych, Martin Bauer Sp. z o.o. , VII Forum Służb Utrzymania Ruchu i Mediów Technicznych, październik 2013
Spotkanie ludzi z otoczenia produkcji doskonale orientujących się w problemach jakie tam panują.
Dyrektor Produkcyjno-Techniczny, Fabryka Wódek POLMOS SA , VII Forum Służb Utrzymania Ruchu i Mediów Technicznych, październik 2013
Bardzo wartościowe prezentacje opierające się na konkretnych przykładach i prowadzone przez osoby zajmujące się danym tematem zawodowo.
Inżynier Obszaru, GlaxoSmithKlein, VII Forum Służb Utrzymania Ruchu i Mediów Technicznych, październik 2013
Jestem mile zaskoczony jeszcze wyższym poziomem w porównaniu do poprzedniego, znakomitego FORUM.
Kierownik Ds. Zarządzania UR, Alstom Power Zakład Turbin , VII Forum Służb Utrzymania Ruchu i Mediów Technicznych, październik 2013
Na spotkaniu poznałem bardzo cenne informacje o wdrażaniu TPM i innych przedsiębiorstwach z uwzględnieniem tzw. „czynnika ludzkiego”, z którym w naszej firmie właśnie się zmierzamy.
Szef UR, ZELMOTOR , VII Forum Służb Utrzymania Ruchu i Mediów Technicznych, październik 2013

Nasi partnerzy: