Optymalizacja kosztów UR, marzec 2012

20-21 marca 2012
Optymalizacja kosztów UR, marzec 2012
Kategoria: 
Produkcja - Utrzymanie ruchu

W dniach 20-21 marca2012 w Świlczy k. Rzeszowa obyło się spotkanie ”Optymalizacja kosztów UR” zorganizowane przez Movida Conferences.

PATRONEM HONOROWYM SPOTKANIA BYŁ

WSK „PZL- RZESZÓW”,

KTÓREGO ZAKŁAD PRODUKCYJNY ZWIEDZALI UCZESTNICY SPOTKANIA.

Spotkanie miało na celu przedstawienie najlepszych, sprawdzonych rozwiązań w obszarze kosztów działań Służb Utrzymania Ruchu z ukierunkowaniem na praktyczne aspekty optymalizacji najważniejszych obszarów. Spotkanie zostało – jak zwykle - bardzo wysoko ocenione przez jego uczestników – zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani faktem, że wielu z uczestników wcześniej przez nas organizowanych konferencji przyjeżdża do nas rokrocznie – i to doborowe grono stale się powiększa.

Jak co roku zaprosiliśmy prelegentów – praktyków, którzy na podstawie własnych doświadczeń przedstawiali sprawdzone rozwiązania.

Dodatkową okazją do rozmów i wymiany doświadczeń była wspólna kolacja, podczas której można było znaleźć czas na dyskusję merytoryczną i rozszerzenie wiedzy o sposobach poradzenia sobie z trudnościami powstającymi podczas codziennej pracy.

Sukces spotkania potwierdzają także opinie jego Uczestników, do zapoznania się z którymi serdecznie zapraszam.

Powiązane opinie: 
Spotkanie bardzo interesujące, prowadzone w miłej atmosferze. Ciekawy dobór omawianych problemów i zakresu utrzymania ruchu.
Menadżer Zespołu Wspomagania Inżynieryjnego, Firma Oponiarska Dębica SA, Optymalizacja kosztów UR – najlepsze praktyki, marzec 2012
Bardzo pożyteczna konferencja, połączenie teorii z praktyką. Szczególnie WSK wywołał duże wrażenie. Brakowało mi trochę wizyty w zakładzie o produkcji masowej, ale to chyba w przyszłości. DZIĘKUJĘ.
Kierownik Techniczno-Administracyjny, Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Optymalizacja kosztów UR – najlepsze praktyki, marzec 2012
Owocne spotkanie, na którym pokazano obszary kosztotwórcze znanych marek oraz sposoby zmniejszania tychże – z jednej strony i zwiększenia produktywności maszyn lub/i ludzi – z drugiej. Istnieje szansa wykorzystania tych pomysłów – rozwiązań w moim zakładzie.
Supervisor, Bridgestone Stargard Sp. z o.o., Optymalizacja kosztów UR – najlepsze praktyki, marzec 2012
Cenne uwagi i spostrzeżenia dotyczące organizacji służb UR w różnych zakładach to bardzo cenne doświadczenie, które pozwoli mi na wprowadzenie podobnych rozwiązań w mojej firmie.
Koordynator Utrzymania Ruchu, Firma Oponiarska Dębica SA, Optymalizacja kosztów UR – najlepsze praktyki, marzec 2012

Nasi partnerzy: