II Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008

8-9, 10 października 2008
II Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Kategoria: 
Produkcja - Utrzymanie ruchu

W dniach 8-10 października w Centrum rekreacyjno-konferencyjnym PROMENADA k. Warszawy odbyła się kolejna edycja Forum Służb Utrzymania Ruchu” zorganizowanego przez Movida Conferences. Tematyka poruszana w trakcie trwania Forum miała na celu pokazanie najlepszych, sprawdzonych rozwiązań w utrzymaniu ruchu stosowanych w firmach z różnych branż. Jak zwykle prelegentami byli praktycy z dużym doświadczeniem z wielu zakładów produkcyjnych.

Konferencji towarzyszył bardzo wysoko oceniony dzień specjalny, poświęcony zasadom oceny ryzyka produktu w świetle nowoobowiązującej normy implementowanej do prawa polskiego. Seminarium to poprowadził p. Piotr Gondek – Prezes firmy ANGRA. Staranny dobór tematów oraz położenie nacisku na praktyczne aspekty przedstawianych problemów zaowocowały atmosferą ożywionych dyskusji, które trwały nie tylko podczas wszystkich prelekcji, lecz także w trakcie dwóch wieczorów integracyjnych.

Podsumowując – Forum Utrzymania Ruchu spotkało się z bardzo dobrym odbiorem ze strony uczestników. Wypowiedzi uczestników świadczą, iż spotkanie pozwoliło im na nabycie nowej, bardzo przydatnej w praktyce wiedzy; była to wyjątkowa okazja do rozwiania wątpliwości występujących w codziennej pracy wśród ekspertów-praktyków również w mniej formalny sposób, podczas dyskusji kuluarowych oraz wieczorów integracyjnych.

Powiązane opinie: 
Dobre, merytoryczne spotkanie ludzi zajmujących się utrzymaniem ruchu.
Kierownik Technologii i Utrzymania Ruchu, Electrolux Poland Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Konferencja jak zawsze wnosi w praktykę zawodową dużo nowych informacji i nowości technicznych i prawnych. Dziękuję za bardzo ciekawie zorganizowane wieczory integracyjne.
Kierownik Działu Utrzymania Ruchu, Farm Frites Poland S.A., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Dobra organizacja. Spotkania pozwoliły nawiązać relacje z uczestnikami oraz na wymianę doświadczeń.
Kierownik Utrzymania Ruchu, Electrolux Poland Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Bardzo dobra organizacja, punktualność. Doskonałe dobranie tematów konferencji.
Szef Techniki Zakładowej, ICI Polska Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Konferencję oceniam bardzo pozytywnie. Wieczory integracyjne dały możliwość nawiązania relacji zawodowych. Dyskusja była owocna.
Ekspert Ds. Technicznych, Fenice Poland Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Konferencja O.K. – ciekawa i dobrze zorganizowana. Trudne, ważne zagadnienia omówione profesjonalnie. Wieczory integracyjne bardzo urozmaicone.
Kierownik Oddziału Energetycznego, RAFAKO S.A., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Wieczory integracyjne w pełni spełniły swój cel. Podczas spotkań można było nawiązać wiele kontaktów z firmami o podobnej branży, wymienić się informacjami, dokonać porównań stosowanych systemów.
Inspektor Nadzoru Działu Energetycznego, Lhoist Opolwap S.A., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Konferencja dobrze przygotowana zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Seminarium bardzo rzeczowe, dostarczające wielu praktycznych i przydatnych informacji. Wieczory integracyjne bardzo dobrze przygotowane dały możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami a także dostarczyły dużo zabawy.
Samodzielny Pracownik Ds. Technicznych, Fenice Poland Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Konferencja pozwoliła mi na uświadomienie o wielu zagadnieniach potrzebnych w mojej pracy. Spotkania integracyjne dały możliwość dyskusji o poruszanych na konferencji kwestiach.
Główny Mechanik, Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Konferencja zorganizowana bardzo sprawnie. Dobry dobór tematów. Spotkania integracyjne zorganizowane w bardzo ciekawych miejscach. Wystawne oraz smaczne kolacje połączone z zabawą i ostatniego wieczora z nauką historii. Luźna atmosfera umożliwiająca nawiązanie znajomości oraz rozmowy o borykających nas problemach.
Maintenance Manager, Fuji Seal Polska Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008

Nasi partnerzy: