FORUM JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE. Kluczowe elementy JAKOŚCI w praktyce,maj 2015

19-21 maja 2015, Warszawa
FORUM JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE. Kluczowe elementy JAKOŚCI w praktyce,maj 2015
Kategoria: 
Jakość

„FORUM JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE. Kluczowe elementy JAKOŚCI w praktyce” odbyło się w Warszawie w dniach 19-21 maja 2015 roku. To kolejna odsłona spotkania z cyklu Forum Managerów Jakości. Spotkanie miało formułę Masterclass, która stanowi niecodzienną platformę wymiany doświadczeń dla praktyków zarządzających jakością.

Postawiliśmy na zróżnicowany program, zawierający zarówno zaawansowane i skomplikowane modele zarządzania jakością, jak i analizę narzędzi i technik jakościowych, przydatnych w konkretnych sytuacjach. Podczas konferencji prezentowane były przykłady przedsiębiorstw różnej wielkości i różnych branż, prelegenci przedstawili różnorodne systemy zarządzania i metody zapewnienia jakości, tworząc szerokie spectrum najlepszych przykładów z życia wziętych. Szczegółowej analizie zaawansowanych narzędzi planowania i zapewnienia jakości poświęcone było seminarium towarzyszące Forum, które odbyło się 21 maja 2015 roku.

Uczestnicy docenili wysoki poziom merytoryczny wystąpień, miłą atmosferę sprzyjającą dyskusji oraz inspirujący charakter spotkania.

Serdecznie dziękujemy wszystkich uczestnikom i prelegentom. Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania, gwarantując jak zwykle ogrom wiedzy merytorycznej, znakomitą platformę wymiany doświadczeń oraz miłą atmosferę i sympatyczne grono uczestników.

Powiązane opinie: 
Jestem pod wrażeniem jakości konferencji, wiedzy, a także stopnia wtajemniczenia prowadzących i umiejętności przekazu. Kolacja integracyjna -rewelacja.
TL CPP/CORE/GPS, Flextronics International Poland Sp. z o.o., Forum Jakość w Przemyśle, maj 2015
Interesujące spotkanie dla osób zainteresowanych zastosowaniem teoretycznych rozwiązań w praktyce z zakresu zarządzania jakością. Dzielenie się wiedzą i rozwiązaniami przez wiodące firmy inspiruje do pracy nad rozwojem i do poszukiwania nowych rozwiązań. Pomysł kolacji integracyjnej dobry, spotkanie było miłe.
Szef Działu Jakości, DGS Poland Sp. z o.o., Forum Jakość w Przemyśle, maj 2015
Konferencja pozwala na wymianę doświadczeń między praktykami z różnych sektorów przemysłowych i znalezienie ciekawych rozwiązań praktycznie identycznych problemów.
Kierownik Działu Jakości, GE Power Controls S.A, Forum Jakość w Przemyśle, maj 2015
Konferencja dobrze zorganizowana. Przedstawione treści pokazują obecną sytuację jakościową w przemyśle. Ciekawe przykłady z różnych firm. Ważne: wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych firm z różnych dziedzin przemysłu. Gorąco polecam. Rewelacyjne wystąpienie p. T. Grebera. Świetne połączenie teorii z praktyką. Gorąco polecam. Więcej nie zdradzę, ponieważ każdy kogo interesuje jakość powinien go posłuchać. Kolacja dobrze zorganizowana, dobra atmosfera, dobrze prowadzona, dobre jedzenie. Daje możliwość integracji z innymi uczestnikami i wymiany doświadczeń.
Specjalista Koordynator Działu Zapewnienia Jakości, VOLKSWAGEN Poznań Sp. z o.o., Forum Jakość w Przemyśle, maj 2015
Efektywna wymiana informacji, uzupełniająca wiedzę oraz wskazująca nowe, inne rozwiązania wspólnych problemów.
Kierownik Działu Jakości, Bridgestone Stargard Sp. z o.o., Forum Jakość w Przemyśle, maj 2015

Nasi partnerzy: