Partnerzy merytoryczni

Partnerzy merytoryczni

Podczas realizacji konferencji i seminariów organizowanych przez naszą Firmę mamy przyjemność ściśle współpracować z polskimi urzędami administracji centralnej, jak np.:

 

Ministerstwo Gospodarki

 

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

 

Ministerstwo
Środowiska

 

Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej

 

Główny Inspektorat
Farmaceutyczny

 

Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska

 

Główny Inspektorat
Sanitarny

 

Narodowy Instytut
Leków

 

Krajowa Agencja
Poszanowania Energii SA

 

Centralny Instytut
Ochrony Pracy

 

Państwowa Inspekcja
Pracy

 

Mazowiecki Wojewódzki
Inspektorat Farmaceutyczny

 

Instytut Technik
Budowlanych

 

 

a także z instytucjami międzynarodowymi, jak Europejska Agencja Leków (EMA), RAPS czy przedstawicielami Komisji Europejskiej czy Center for Clean Air Policy, Climate Corporation Emissions trading GmbH.

Do grona naszych partnerów merytorycznych należą także wiodące firmy doradcze i uznane kancelarie prawne:

 

   
     

 

Stowarzyszenia, instytucje i wyższe uczelnie:

 • Centrum Etyki Biznesu
 • Centrum Rehabilitacyjne Polskiego Związku Niewidomych
 • Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
 • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 • Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP
 • Politechnika Warszawska
 • Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu EBEN Polska
 • Stowarzyszenie Polskich Energetyków
 • Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych w Polsce
 • Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych
 • Stowarzyszenie do Spraw Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
 • Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
 • Towarzystwo Obrotu Energią
 • Związek Banków Polskich
 • Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych

Nasi partnerzy: