HEALTH & SAFETY EXCELLENCE - Innowacje i Technologie, wrzesień 2022

27-28-29 września 2022, Łódź
HEALTH & SAFETY EXCELLENCE - Innowacje i Technologie, wrzesień 2022
Kategoria: 
BHP - Środowisko - Odpady

W doskonałych nastrojach zakończyliśmy masterclass HEALTH & SAFETY EXCELLENCE, które trwało 3 dni (27-28-29 września 2022 r). Dużo wiedzy, networking, inspiracje i zwiedzanie zakładu EMERSON AFCP POLAND SP. Z O.O. w Łodzi.

Podczas wydarzenia skupiliśmy się na innowacjach i nowoczesnych technologiach w BHP, które są nieodłącznym elementem wdrażania Przemysłu 4.0. Wirtualna rzeczywistość oraz roboty współpracujące wkraczają coraz mocniej w obszar BHP, wspierają zarządzanie bezpieczeństwem, ale również stwarzają nowe wyzwania.

Jak podkreślili Uczestnicy wysoki poziom merytoryczny i kolacje biznesowo-networkingowe pozwoliły na  wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów.

 

WIODĄCE TEMATY:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle 4.0
  • dygitalizacja procesów działu bhp w zróżnicowanym środowisku
  • szkolenia bhp w wirtualnej rzeczywistości
  • baza zdarzeń wypadkowych i ich analiza
  • jak rozbudować zakład zgodnie z wymaganiami bhp i przy współpracy z podwykonawcami
  • zasady bhp dla stanowisk z robotami współpracującymi na przykładach wdrożonych aplikacji
  • innowacyjne technologie walki z hałasem
  • egzoszkielety – innowacyjna ergonomia pracy

Dziękujemy Zarządowi i Przedstawicielom EMERSON AFCP POLAND SP. Z O.O. w Łodzi za to, że pozwolili na przeprowadzenie techniczno-jakościowego zwiedzania Zakładu.

Dziękujemy Prelegentom za wysoki poziom merytoryczny wystąpień, a Uczestnikom za interesujące dyskusje, wymianę doświadczeń i atmosferę zarówno podczas prelekcji, jak i przerw kawowych i wieczorów networkingowych.

Dziękujemy za zaufanie i mamy nadzieję na Państwa udział nie tylko w kolejnych edycjach tego wydarzenia, ale również innych masterclass organizowanych przez MOVIDA.

Powiązane opinie: 
Firma MOVIDA utrzymuje najwyższe standardy organizując konferencje z zakresu bezpieczeństwa. Przede wszystkim poziom prelegentów, zaplanowana tematyka wystąpień oraz organizacja techniczna konferencji. OPINIA ZE ZWIEDZANIA EMERSON AFCP: Bardzo dobrze zaplanowana i przeprowadzona wizyta na zakładzie. Na każdym kroku kierowanie uwagi na aspekty BHP funkcjonowania zakładu. Personel wie o czym mówi i prezentuje duże zaangażowanie w sprawy BHP.
Szef Działu BHP, Cement Ożarów S.A., HEALTH & SAFETY EXCELLENCE – Innowacje i Technologie, wrzesień 2022
Profesjonalna obsługa, dobre warunki. Merytoryczna wiedza Prelegentów dotykająca doczesności jednak skupiona na wyzwaniach i kierunkach rozwoju przedsiębiorstw, które chcą się szybko i innowacyjnie rozwijać. OPINIA ZE ZWIEDZANIA EMERSON AFCP: Profesjonalnie przygotowana wizyta. Merytoryczna wiedza zespołu zarządzającego zakładem BHP.
Główny Specjalista ds. BHP, Pfeifer and Langen Polska S.A., HEALTH & SAFETY EXCELLENCE – Innowacje i Technologie, wrzesień 2022
Jak zawsze na najwyższym poziomie. Sale konferencyjne przygotowane bardzo dobrze – wyposażenie odpowiednie, pracownicy firmy MOVIDA służą swoją pomocą w sposób perfekcyjny. OPINIA ZE ZWIEDZANIA EMERSON AFCP: Zakład EMERSON był bardzo dobrze przygotowany na przyjęcie gości. Firma kładzie duży nacisk na sprawy safety. Drogi komunikacyjne niezastawione, wyznaczone w sposób prawidłowy. Pracownicy firmy używają SOI zgodnie z przeznaczeniem. Duża ilość punktów z apteczkami pierwszej pomocy, AED. Osoby, które oprowadzały gości po zakładzie – bardzo duża wiedza, doświadczenie.
Manager BHP, R. Twining & Company Sp. z o.o., HEALTH & SAFETY EXCELLENCE – Innowacje i Technologie, wrzesień 2022
Świetnie przygotowani prelegenci, bardzo ciekawie dobrana tematyka spotkań. Możliwość wymiany doświadczeń i kontaktów daje dużą wartość dodaną. Pełne zaangażowanie pracowników firmy MOVIDA. Bardzo dobrze zorganizowane zwiedzanie firmy EMERSON - pełne zaangażowanie kadry zarządzającej i kierowniczej podczas zwiedzania zakładu oraz późniejszego panelu dyskusyjnego. Bardzo ciekawe i skrupulatne oprowadzenie po zakładzie.
Specjalista BHP, Mahle Polska Sp. z o.o., HEALTH & SAFETY EXCELLENCE – Innowacje i Technologie, wrzesień 2022
Ocena bardzo dobra. Duże zaangażowanie pracowników w organizację konferencji. Prelegenci przygotowani oraz chętnie odpowiadający w sposób wyczerpujący na wszystkie pytania Uczestników.
Specjalista BHP, Mahle Polska Sp. z o.o., HEALTH & SAFETY EXCELLENCE – Innowacje i Technologie, wrzesień 2022
Duża dawka wiedzy teoretycznej i praktycznej. Super możliwość wymiany doświadczeń z profesjonalistami, dająca szansę na inne spojrzenia na własne wyzwania zawodowe.
HSE Program Leader, Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o., HEALTH & SAFETY EXCELLENCE – Innowacje i Technologie, wrzesień 2022

Nasi partnerzy: