ZARZĄDZANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM, październik 2021

19-20-21 października 2021, Elbląg
ZARZĄDZANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM, październik 2021
Kategoria: 
Produkcja - Utrzymanie ruchu

W dniach 19-20-21 października 2021 w Elblągu odbyła sie stacjonarna konferencja pt. „ZARZĄDZANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM”, podczas której szeroko omówiony został problem, jak zoptymalizować zużycie i koszty wody w przedsiębiorstwie przy jednoczesnym zachowaniu wymogów jakości.

Przedstawione studia przypadków pozwoliły przyjrzeć się najbardziej efektywnym i skutecznym rozwiązaniom, funkcjonującym w zakładach produkcyjnych w nadziei, że staną się wkrótce dla naszych Uczestników inspiracją do odnajdywania metod i narzędzi do pokonywania problemów w swoich fabrykach. Niewątpliwie sprzyjały temu liczne rozmowy kuluarowe, wymiana doświadczeń, dyskusje podczas prelekcji oraz dwa wieczory integracyjne powiązane z networkingiem.

Oprócz analizy kluczowych metod obniżenia kosztów zużycia wody, zaprezentowane zostało efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w obliczu wymogów prawa, nowe technologie, sprawdzone narzędzia filtracji, przykładowe inwestycje środowiskowe oraz sprawy dotyczące monitoringu jakości i ilości wody i ścieków.

Wdrożone z sukcesem rozwiązania zaprezentowane zostały także podczas zrealizowanej on-line TECHNICAL UTILITIES SESSION, czyli technicznego zwiedzania Zakładu Produkcyjnego Browaru w Elblągu, należącego do Grupy Żywiec, o znakomitych efektach i metodologii gospodarki wodno-ściekowej.

Zwiedzanie poprowadzili przedstawiciele działów związanych z tym obszarem.

Szanowni Państwo, wróciliśmy do formuły stacjonarnej! Liczymy, że długa przerwa w spotkaniach także u Państwa wywołała potrzebę biznesowych kontaktów i zaowocuje po udziale w tym wydarzeniu oraz przyszłych, przygotowanych przez firmę MOVIDA spotkaniach.

Powiązane opinie: 
Masterclass pod względem merytorycznym przygotowane bardzo dobrze. Prelegenci z dużą wiedzą i praktycznymi przykładami.
Starszy Kierownik Działu Technicznego, Procter and Gamble Operations Polska Sp. z o.o., ZARZĄDZANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM, październik 2021
Tematyka branżowa, szczegółowa, specjalistyczna; wg mnie każdy Uczestnik znajdzie coś dla siebie.
Kierownik Działu Technicznego, Torf Corporation Fabryka Leków Sp. z o.o., ZARZĄDZANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM, październik 2021
Profesjonalna konferencja, obsługa. Organizacja eventu na najwyższym poziomie.
Prezes Zarządu, VGT Polska Sp. z o.o., ZARZĄDZANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM, październik 2021
Cenne techniczne, profilowane informacje. Spotkanie innych uczestników, wymiana doświadczeń i kontaktów. Masterclass jest idealnym źródłem łączącym dwa poprzednie twierdzenia. Obsługa i organizacja na bardzo wysokim poziomie. Dobrze dobrane, przyjazne miejsce dla konferencji.
Kierownik Działu Infrastruktury Technicznej, PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., ZARZĄDZANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM, październik 2021
Spotkanie z fachowcami ze swoich dziedzin. Otwarci ludzie na problemy przedstawiane ze swoich przemysłów. OPINIA Z WIRTUALNEGO ZWIEDZANIA GRUPA ŻYWIEC SA – BROWAR W ELBLĄGU: Dobrze przygotowany materiał, rzeczowo opisany i przedstawiony.
Lider ds. Standaryzacji i Efektywności, Frito Lay Poland Sp. z o.o (Pepsi Co), ZARZĄDZANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM, październik 2021
Wspaniałe wydarzenie. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim Państwu sukcesów w realizacji dalszych projektów. OPINIA Z WIRTUALNEGO ZWIEDZANIA GRUPA ŻYWIEC SA – BROWAR W ELBLĄGU: Prezentacja była bardzo ciekawa. Film przygotowany z dużym zaangażowaniem.
Specjalista ds. Ochrony Środowiska, MAN Trucks Sp. z o.o., ZARZĄDZANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM, październik 2021
Bardzo bogaty program, pozwalający poznać nowe rozwiązania w branży wodno-ściekowej. Dużo nowych pomysłów na zastosowanie we własnym zakładzie po prezentacjach przedstawianych przez prelegentów. Firma MOVIDA stanęła na wysokości zadania – pełen profesjonalizm w ciągu całego pobytu na konferencji zarówno na wykładach jak i kolacjach networkingowe-integracyjnych. OPINIA Z WIRTUALNEGO ZWIEDZANIA GRUPA ŻYWIEC SA – BROWAR W ELBLĄGU: Bardzo dobrze, można było poczuć się jakby było się tam osobiście. Pracownicy przedstawili rzetelne i konkretne rozwiązania w ich zakładzie produkcyjnym.
Z-ca Kierownika UR, Aliplast Extrusion Sp. z o.o., ZARZĄDZANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM, październik 2021
Bardzo dobra organizacja i ciekawy program, wysoki poziom merytoryczny prelekcji. OPINIA Z WIRTUALNEGO ZWIEDZANIA GRUPA ŻYWIEC SA – BROWAR W ELBLĄGU: Ciekawe doświadczenie, bardzo zbliżające, wyobrażenie o rzeczywistości w browarze.
Dyrektor Techniczny, Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o, ZARZĄDZANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM, październik 2021

Nasi partnerzy: