HEALTH & SAFETY EXCELLENCE
19 września 2023 - 21 września 2023 (3 dni)
Białystok

HEALTH & SAFETY EXCELLENCE

Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września. W tym roku świętowaliśmy go wspólnie na masterclass „Health & Safety Excellence” (19-20-21 września 2023) w Białymstoku.

Podczas wydarzenia zwiedziliśmy dwa duże, znane zakłady produkcyjne: Kompania Piwowarska S.A. Browar Dojlidy oraz Rosti Group Poland w Białymstoku. Różne branże, różne procesy, które łączy jedno – zapewnienie maksimum bezpieczeństwa pracownikom.

Kompania Piwowarska

ROSTI

Innowacje w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią jeden z najistotniejszych czynników poprawy jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – rozwoju całej organizacji. Dbałość o wysoki poziom bezpieczeństwa pracy, coraz wyższa skuteczność systemów zarządzania bezpieczeństwem, zaangażowanie pracowników i wdrażanie działań związanych z BHP przy wykorzystaniu zebranych informacji i odpowiedniego zarządzania wiedzą – to podstawa poszukiwania nowych, lepszych od obecnie stosowanych rozwiązań w dziedzinie BHP przedsiębiorstwa. Wypracowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakładzie decyduje o przewadze konkurencyjnej oraz poprawia wyniki działalności przedsiębiorstwa. Na wydarzeniu poruszyliśmy wiele tematów dot. tych kwestii.

Kluczowe tematy:

  • systemy zarządzania produkcją w BHP
  • narzędzia i metody wpływania na dobre samopoczucie pracowników
  • zastosowanie sztucznej inteligencji w służbie BHP
  • transformacja kultury bezpiecznej pracy z punktu widzenia przemysłu 4.0
  • zarządzanie wizualne mające wpływ na bezpieczeństwo
  • domeny do zarządzania bezpieczeństwem pracowników

Jak podkreślili Uczestnicy wysoki poziom merytoryczny i kolacje biznesowo-networkingowe pozwoliły na  wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów.

Dziękujemy Zarządowi i Przedstawicielom Kompania Piwowarska S.A. Browar Dojlidy oraz Rosti Group Poland w Białymstoku za to, że pozwolili na przeprowadzenie techniczno-jakościowego zwiedzania Zakładów.

Dziękujemy Prelegentom za wysoki poziom merytoryczny wystąpień, a Uczestnikom za interesujące dyskusje, wymianę doświadczeń i atmosferę zarówno podczas prelekcji, jak i przerw kawowych i wieczorów networkingowych.

Dziękujemy za zaufanie i mamy nadzieję na Państwa udział nie tylko w kolejnych edycjach tego wydarzenia, ale również innych masterclass organizowanych przez MOVIDA.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?