SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO PROJEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH NIE TYLKO W CZASIE KRYZYSU
27 września 2022 - 29 września 2022 (3 dni)
Warszawa

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO PROJEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH NIE TYLKO W CZASIE KRYZYSU

Wydawać by się mogło, że obecna chwila nie sprzyja inwestycjom. Niepewna sytuacja międzynarodowa, wysoka inflacja, brak pewnych perspektyw i nieprzewidywalność to uwarunkowania, które nas dotykają w wysokim stopniu.

Ale to tylko pozory.
Badanie rynku, jakie przeprowadziliśmy wskazuje, że bardzo znaczący odsetek firm teraz właśnie zaczyna przymierzać się do poważnych inwestycji – ich przygotowanie wymaga czasu, a zamknięcie się rynku ukraińskiego oraz rosyjskiego, które były ważnym kierunkiem rozwoju wymusiło zmiany planów biznesowych i konieczność korekty przyjętych wcześniej założeń.

Dlatego też wiele firm uznało, że mamy obecnie najlepszy czas do przeanalizowania nie tylko aspektów czysto ekonomicznych ale także systemowych, strategicznych i organizacyjno-zarządczych nowych projektów. Klasyczne zarządzanie projektowe bywa niewystarczające do właściwego przeprowadzenia tak skomplikowanych i specyficznych projektów, jakimi są projekty przemysłowe.
Nie uwzględnia ono wielu tematów i obszarów, których zawarcie w przygotowaniu projektu przekłada się na ogromną minimalizację strat, zarówno w obszarze czysto kosztowym, jak i pośrednio kosztowym, jak czas trwania projektu i zasoby ludzkie.

Wszystkie te obszary zostały wnikliwie przeanalizowane i omówione podczas wyjątkowego spotkania masterclass skierowanego do osób zarządzających projektami przemysłowymi INDUSTRIAL PROJECT MANAGEMENT – SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO PROJEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH NIE TYLKO W CZASIE KRYZYSU, które odbyło się w Warszawie, w dniach 27-29 września br.

Była to wyjątkowa platforma zdobycia oraz wymiany wiedzy i doświadczeń sprawdzonych przez ekspertów w obszarach, które wydają się teraz szczególnie istotne. To niezwykle udane trzy dni wypełnione gorącymi dyskusjami, trwającymi znacznie dłużej niż planowane zajęcia oraz udanymi wieczorami biznesowo-networkingowymi, które pozwoliły na nawiązanie i zacieśnienie kontaktów między Uczestnikami spotkania.

Zapraszamy na następne spotkania z cyklu!

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?