HEALTH & SAFETY EXCELLENCE - Innowacje i Technologie
27 września 2022 - 29 września 2022 (3 dni)
Łódź

HEALTH & SAFETY EXCELLENCE - Innowacje i Technologie

W doskonałych nastrojach zakończyliśmy masterclass HEALTH & SAFETY EXCELLENCE, które trwało 3 dni (27-28-29 września 2022 r). Dużo wiedzy, networking, inspiracje i zwiedzanie zakładu EMERSON AFCP POLAND SP. Z O.O. w Łodzi.

EMERSON AFCP POLAND

Podczas wydarzenia skupiliśmy się na innowacjach i nowoczesnych technologiach w BHP, które są nieodłącznym elementem wdrażania Przemysłu 4.0. Wirtualna rzeczywistość oraz roboty współpracujące wkraczają coraz mocniej w obszar BHP, wspierają zarządzanie bezpieczeństwem, ale również stwarzają nowe wyzwania.

Jak podkreślili Uczestnicy wysoki poziom merytoryczny i kolacje biznesowo-networkingowe pozwoliły na  wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów.

 

WIODĄCE TEMATY:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle 4.0
  • dygitalizacja procesów działu bhp w zróżnicowanym środowisku
  • szkolenia bhp w wirtualnej rzeczywistości
  • baza zdarzeń wypadkowych i ich analiza
  • jak rozbudować zakład zgodnie z wymaganiami bhp i przy współpracy z podwykonawcami
  • zasady bhp dla stanowisk z robotami współpracującymi na przykładach wdrożonych aplikacji
  • innowacyjne technologie walki z hałasem
  • egzoszkielety – innowacyjna ergonomia pracy

Dziękujemy Zarządowi i Przedstawicielom EMERSON AFCP POLAND SP. Z O.O. w Łodzi za to, że pozwolili na przeprowadzenie techniczno-jakościowego zwiedzania Zakładu.

Dziękujemy Prelegentom za wysoki poziom merytoryczny wystąpień, a Uczestnikom za interesujące dyskusje, wymianę doświadczeń i atmosferę zarówno podczas prelekcji, jak i przerw kawowych i wieczorów networkingowych.

Dziękujemy za zaufanie i mamy nadzieję na Państwa udział nie tylko w kolejnych edycjach tego wydarzenia, ale również innych masterclass organizowanych przez MOVIDA.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?