GOSPODAROWANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM
13 września 2022 - 15 września 2022 (3 dni)
Warszawa

GOSPODAROWANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

W dniach 13-14-15 września 2022 w Warszawie odbyła sie stacjonarna konferencja pt. „GOSPODAROWANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM”, podczas której szeroko omówiony został problem, jak zoptymalizować zużycie i koszty wody w przedsiębiorstwie przy jednoczesnym zachowaniu wymogów jakości.

Przedstawione studia przypadków pozwoliły przyjrzeć się najbardziej efektywnym i skutecznym rozwiązaniom, funkcjonującym w zakładach produkcyjnych w nadziei, że staną się wkrótce dla naszych Uczestników inspiracją do odnajdywania metod i narzędzi do pokonywania problemów w swoich fabrykach.

Ważnym aspektem w optymalizacji, zużyciu i kosztach wody w przedsiębiorstwie przy jednoznacznym zachowaniu wymogów jakości są charakter przedsiębiorstwa, organizacja czy wyznaczone cele w firmie. Oprócz analizy kluczowych metod obniżenia kosztów zużycia wody, zaprezentowane zostało efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w obliczu wymogów prawa, nowe technologie, sprawdzone narzędzia filtracji, przykładowe inwestycje środowiskowe, kwestie związane z osadem ściekowym, polityka „początku i końca rury” czy metody dezynfekcji i walka z biofilmem.

Dziękujemy Prelegentom za wysoki poziom merytoryczny wystąpień, a Uczestnikom za interesujące dyskusje, wymianę doświadczeń i atmosferę zarówno podczas prelekcji, jak i przerw kawowych i wieczorów networkingowych.

Dziękujemy za zaufanie i mamy nadzieję na Państwa udział nie tylko w kolejnych edycjach tego wydarzenia, ale również innych masterclass organizowanych przez MOVIDA.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?