ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM
24 maja 2022 - 26 maja 2022 (3 dni)
Warszawa

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

W dniach 24-26 maja 2022 w Warszawie odbyło się spotkanie masterclass Zarządzanie energią w zakładach produkcyjnych. Podczas intensywnego programu merytorycznego omówiliśmy następujące tematy:

  • kogeneracja gazowa w zakładzie produkcyjnym
  • korzyści finansowe ze szkolenia użytkowników ze sprężonego powietrza
  • prowadzenie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną
  • narzędzia służące optymalizacji kosztów energii
  • wybrane aspekty prawa energetycznego budzące wątpliwości
  • redukcja wykorzystania energii oraz emisji co2
  • monitorowanie zużycia energii
  • odnawialne źródła energii
  • białe ceryfikaty
  • bhp przy urządzeniach energetycznych

Mamy nadzieję, że analiza wykorzystania mediów oparta na konkretnych przykładach pozwoliła Uczestnikom poznać najbardziej efektywne i skuteczne rozwiązania funkcjonujące w różnych zakładach produkcyjnych, które będą stanowić inspirację do znalezienia odpowiednich metod i narzędzi do zastosowania w swoich zakładach w celu zoptymalizowania energii i wygenerowania oszczędności.

Dziękujemy Prelegentom za wysoki poziom merytoryczny wystąpień, a Uczestnikom za interesujące dyskusje, wymianę doświadczeń i atmosferę zarówno podczas prelekcji, jak i przerw kawowych i wieczorów networkingowych.

Dziękujemy za zaufanie i mamy nadzieję na Państwa udział nie tylko w kolejnych edycjach tego wydarzenia, ale również innych masterclass organizowanych przez MOVIDA.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?