Inwestycje w energię i optymalizacja mediów technicznych w zakładach produkcyjnych
7 grudnia 2021 - 9 grudnia 2021 (3 dni)
Warszawa

Inwestycje w energię i optymalizacja mediów technicznych w zakładach produkcyjnych

W dniach 7-9 grudnia 2021 w Warszawie odbyło się spotkanie masterclass Inwestycje w energię i optymalizacja mediów technicznych w zakładach produkcyjnych. To kolejne spotkanie, które zorganizowaliśmy w formule F2F w pełnym reżimie sanitarnym. Podczas intensywnego programu merytorycznego omówiliśmy następujące tematy:

  • Białe Certyfikaty – jak je uzyskać i efektywnie zastosować
  • optymalizacja efektywności wykorzystania oraz kosztów zużycia energii
  • kogeneracja gazowa w zakładzie produkcyjnym
  • optymalizacja sprężonego powietrza – przykłady rozwiązań
  • wykorzystywane wód chłodniczych do obsługi dodatkowych procesów
  • poprawa efektywności energetycznej poprzez inwestycje
  • instalacje fotowoltaiczne – opłacalność, optymalny przebieg realizacji inwestycji

Mamy nadzieję, że analiza wykorzystania mediów oparta na konkretnych przykładach pozwoliła Uczestnikom poznać najbardziej efektywne i skuteczne rozwiązania funkcjonujące w różnych zakładach produkcyjnych, które będą stanowić ispirację do znalezienia odpowiednich metod i narzędzi do zastosowania w swoich zakładach w celu zoptymalizowania energii i wygenerowania oszczędności.

Dziękujemy Prelegentom za wysoki poziom merytoryczny wystąpień a wszystkim Uczestnikom za ciekawe dyskusje, wymianę doświadczeń i wspaniałą atmosferę zarówno podczas prelekcji, jak i przerw kawowych i wieczorów networkingowych.

Dziękujemy za zaufanie, szczególnie w tym trudnym dla wszystkich czasie i mamy nadzieję na Państwa udział nie tylko w kolejnych edycjach tego wydarzenia, ale równeż innych masterclass organizowanych przez MOVIDA.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?