ZARZĄDZANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM
19 października 2021 - 21 października 2021 (3 dni)
Elbląg

ZARZĄDZANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

W dniach 19-20-21 października 2021 w Elblągu odbyła sie stacjonarna konferencja pt. „ZARZĄDZANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM”, podczas której szeroko omówiony został problem, jak zoptymalizować zużycie i koszty wody w przedsiębiorstwie przy jednoczesnym zachowaniu wymogów jakości.

Przedstawione studia przypadków pozwoliły przyjrzeć się najbardziej efektywnym i skutecznym rozwiązaniom, funkcjonującym w zakładach produkcyjnych w nadziei, że staną się wkrótce dla naszych Uczestników inspiracją do odnajdywania metod i narzędzi do pokonywania problemów w swoich fabrykach. Niewątpliwie sprzyjały temu liczne rozmowy kuluarowe, wymiana doświadczeń, dyskusje podczas prelekcji oraz dwa wieczory integracyjne powiązane z networkingiem.

Oprócz analizy kluczowych metod obniżenia kosztów zużycia wody, zaprezentowane zostało efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w obliczu wymogów prawa, nowe technologie, sprawdzone narzędzia filtracji, przykładowe inwestycje środowiskowe oraz sprawy dotyczące monitoringu jakości i ilości wody i ścieków.

Wdrożone z sukcesem rozwiązania zaprezentowane zostały także podczas zrealizowanej on-line TECHNICAL UTILITIES SESSION, czyli technicznego zwiedzania Zakładu Produkcyjnego Browaru w Elblągu, należącego do Grupy Żywiec, o znakomitych efektach i metodologii gospodarki wodno-ściekowej.

Zwiedzanie poprowadzili przedstawiciele działów związanych z tym obszarem.

GRUPA ŻYWIEC – ZAKŁAD PRODUKCYJNY BROWAR W ELBLĄGU

Szanowni Państwo, wróciliśmy do formuły stacjonarnej! Liczymy, że długa przerwa w spotkaniach także u Państwa wywołała potrzebę biznesowych kontaktów i zaowocuje po udziale w tym wydarzeniu oraz przyszłych, przygotowanych przez firmę MOVIDA spotkaniach.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?