e-Jakość w Farmacji - ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ
12 października 2021 - 13 października 2021 (2 dni)
ON-LINE

e-Jakość w Farmacji - ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

W dniach 12-13 października 2021 odbyło się wydarzenie w ramach cyklu Jakość w Farmacji realizowane w formule MOVIDA#CONNECTED, skierowane do osób zarządzających obszarem jakości w branży farmaceutycznej:

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ – narzędzia i systemy, praktyczne aspekty.

W dniu 12 października odbyło się Curtis Health Caps Quality Session, obejmujące również WIRTUALNE ZWIEDZANIE ZAKŁADU CURTIS HEALTH CAPS, w formie interaktywnej prezentacji filmu z możliwością zadawania pytań przez uczestników. W trakcie tej części omówiono:

– MODERN SOLUTIONS IN PRODUCTION – rozwiązania z zakresu PRZEMYSŁU 4.0 w odniesieniu do jakości w przemyśle farmaceutycznym
– SZANSE I ZAGROŻENIA dla jakości na przykładzie CHC
– ZARZĄDZANIE ODCHYLENIAMI W PROCESIE WYTWARZANIA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH
– analizę przyczyn źródłowych (RCA)
– korekcje, działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
– ANALIZĘ KRYTYCZNOŚCI ODCHYLENIA i jego wpływu na jakość produktu
– 5 S w farmacji, w zestawieniu z branżą FMCG – podobieństwa i różnice we wprowadzaniu i utrzymaniu systemu – efekty synergii 5S i audytów higienicznych w kontekście wpływu na jakość.

W dniu 13 października omówiono następujące zagadnienia:

– STRATEGIE I PRAKTYKA ORGANIZACJI DZIAŁU JAKOŚCI
– MODELE ORGANIZACYJNE działu jakości w dystrybucji farmaceutycznej
– FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY ZATRUDNIENIA Osoby odpowiedzialnej
– CENTRALIZACJA VS. SAMORZĄDNOŚĆ lokalnych komórek jakości
– KOMUNIKACJA w obszarach jakości
– WALIDACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH W ŚWIETLE WYMAGAŃ GMP – GAMP 5, INTEGRALNOŚĆ DANYCH, PRZEGLĄD AUDIT TRAIL
– GAMP 5 – KLUCZOWE ASPEKTY PROWADZENIA WALIDACJI ORAZ EKSPLOATACJI systemów skomputeryzowanych
– INTEGRALNOŚĆ danych – dlaczego jest tak ważna i na co zwracać uwagę?
– przegląd Audit Trail – istota przeglądu, jak go wykonywać, NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
– WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE GMP I GDP

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, za przyjęcie zaproszenia i pozytywne opinie o spotkaniu, a naszym Prelegentom, za podjęcie współpracy i chęć podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?