NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA - Green Factory Excellence
25 maja 2021 - 26 maja 2021 (2 dni)
ON-LINE

NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA - Green Factory Excellence

W dniach 25-26 maja 2021 roku odbyło się kolejne wydarzenie z obszaru zarządzania ochroną środowiska w zakładzie produkcyjnym realizowane w formule MOVIDA#CONNECTED.

Spotkanie NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA dotyczyło konieczności odchodzenia od wysokoemisyjnych źródeł energii oraz rozwoju efektywności energetycznej i ekologicznych rozwiązań.

Prelegenci omówili wiele interesujących, popartych case studies, tematów:

– ślad węglowy jako potencjalne narzędzie deklaracji środowiskowych na produktach na przykładzie wody w myśl metodyki PEF;
– skuteczne narzędzia i działania inspirujące zakłady produkcyjne do wdrażania rozwiązań zmniejszających ich wpływ na środowisko;
– rozwiązania mające na celu znaczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych;
– działania zwiększające efektywność energetyczną i wykorzystanie zielonej energii;
– problem wykorzystania ciepła odpadowego do produkcji chłodu i ciepła użytkowego
– przemysłowe instalacje odzysku ciepła;
– modernizacje zakładowych oczyszczalni ścieków w aspekcie odzysku wody, energii i minimalizacji osadów.

Forum posłużyło wymianie wiedzy i dobrych praktyk, pojawiło się wiele pytań i zagadnień do dyskusji. Spotkanie zakończył panel dyskusyjny pt. Gospodarka neutralna dla klimatu – abstrakcja, czy realny cel? Obserwujemy potrzebę zgłębiania powyższej tematyki i dzielenia się doświadczeniami w dążeniu do osiągnięcia tego celu. Zapraszamy zatem na kolejną edycję!

Dziękujemy Uczestnikom za aktywny udział i bardzo pozytywne opinie o spotkaniu.

Gratulujemy naszym Prelegentom i bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do udziału.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?