FORUM NOWOCZESNE BHP
20 listopada 2018 - 22 listopada 2018 (3 dni)
Kraków

FORUM NOWOCZESNE BHP

W  dniach 20-21-22 listopada br. w Krakowie odbyła się kolejna edycja Forum Nowoczesne BHP, spotkania o unikatowej formule, łączącej część merytoryczną z praktyką.

Wydarzenie zgromadziło praktyków odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa pracy, zarówno po stronie prelegentów, jak i uczestników. Stworzyło to doskonałą platformę do dyskusji, wymiany poglądów i zaprezentowania sprawdzonych rozwiązań.

Dopełnieniem programu były wizyty w fabrykach Man Trucks  Sp. z o.o. oraz Woodward Poland Sp z o.o.

MAN TRUCKS

WOODWARD POLAND SP. Z O.O.

Bardzo dziękujemy Zarządom powyższych firm za umożliwienie odwiedzenia Zakładów oraz profesjonalne przygotowanie spotkania i bardzo miłe przyjęcie.

Uczestnikom dziękujemy za opinie, wśród których wielu podkreślało dobrą organizację i logistykę spotkania. Bardzo dziękujemy za wysokie oceny prelekcji i prelegentów oraz ciepłe słowa o otwartości i merytorycznej wiedzy osób oprowadzających.

Dziękujemy również Partnerom Medialnym i Partnerom Stolików Tematycznych za owocną współpracę, jak również za udostępnienie czasopism branżowych i materiałów Uczestnikom spotkania.

PRZYJACIEL PRZY PRACY

PORTAL BHP.PL

PROMOTOR BHP

KOALICJA BEZPIECZNI W PRACY

SEKA

Było nam niezmiernie miło Państwa gościć, zapraszamy na kolejne nasze spotkania.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?