V FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI FMCG - efektywne zarządzanie jakością w praktyce - optymalizacje, wyzwania, sukcesy, regulacje prawne
10 kwietnia 2018 - 12 kwietnia 2018 (3 dni)
Poznań

V FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI FMCG - efektywne zarządzanie jakością w praktyce - optymalizacje, wyzwania, sukcesy, regulacje prawne

Szanowni Państwo,

V FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI FMCG odbyło się w Poznaniu w kwietniu 2018 roku.

Podczas FORUM poruszone zostały istotne kwestie związane z problemami jakości dynamicznego rynku FMCG.

Skupiliśmy się na tematyce skutecznego /szczelnego/ systemu jakości i procesach jego ciągłego doskonalenia oraz ściśle z tym powiązanym budowaniu świadomości i zaangażowania pracowników w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów. Omówione zostały nadchodzące zmiany w systemach certyfikacji oraz regulacjach prawnych.

Eksperci przedstawili pogłębione case studies z zakresu:

  • systemowego podejścia do zarządzania jakością
  • działań optymalizacyjnych
  • współpracy działu jakości z innymi działami
  • programów i narzędzi wspierających jakość
  • minimalizowania ryzyka biznesowego, w tym bezpieczeństwa informacji/ danych osobowych oraz zarządzania jakością dostawców.

Bogaty merytorycznie program obejmował także część praktyczną – zaprosiliśmy Uczestników do zapoznania się z procesami jakości w zakładzie Lech Browary Wielkopolski

KOMPANIA PIWOWARSKA

Zwiedzanie poprowadzili eksperci-praktycy, którzy przedstawili szczegółowe informacje merytoryczne i wyczerpująco odpowiedzieli na pytania uczestników.

Bardzo dziękujemy Zarządowi Kompanii Piwowarskiej S.A. za umożliwienie odwiedzenia zakładu, a wszystkim osobom zaangażowanym w zwiedzanie za profesjonalne przygotowanie spotkania i bardzo miłe przyjęcie. Spotkanie w browarze zakończyło się warsztatami na temat sztuki degustacji piwa – również w wymiarze praktycznym – co stanowiło bardzo udany akcent podsumowujący ten dzień.

Z przyjemnością informujemy, iż Forum zostało bardzo pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Uczestnicy przyznali, iż udział w Forum jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania wielu nowych biznesowych kontaktów.

Bardzo dziękujemy Uczestnikom i Prelegentom za aktywny, pełen dyskusji udział i wspólnie stworzoną, przemiłą atmosferę.

Dziękujemy również Partnerom Medialnym za owocną współpracę, jak również za udostępnienie czasopism branżowych Uczestnikom spotkania.

Było nam niezmiernie miło gościć Państwa. Do zobaczenia na kolejnych naszych konferencjach.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?