IV FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI branży FMCG - efektywne zarządzanie jakościa w praktyce - sukcesy, dylematy, wyzwania, optymalizacje
4 kwietnia 2017 - 6 kwietnia 2017 (3 dni)
Kraków

IV FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI branży FMCG - efektywne zarządzanie jakościa w praktyce - sukcesy, dylematy, wyzwania, optymalizacje

Szanowni Państwo,

w dniach 4-5-6 kwietnia 2017 r. w Krakowie odbyła się kolejna edycja FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI FMCG, spotkania dla osób zarządzających obszarem jakości w zakładach produkcyjnych.

Jego tematem przewodnim była optymalizacja systemów zarządzania jakością. W przedstawionych podczas spotkania case studies wnikliwej analizie poddane zostały metody ciągłego i sprawnego doskonalenia jakości oraz podnoszenie jej efektywności, zarówno na terenie zakładu, jak i we współpracy z dostawcami.

Aktualne wytyczne w obszarze zarządzania jakością (m.in. ISO 9001-2015) wymagają zmian skutkujących modyfikacjami w systemach jakości na poziomie polityki jakości, procedur i wewnętrznych standardów jakości, m.in. wdrożenia procesów zarządzania ryzykiem, zarówno w aspekcie jakości jak i całej organizacji. Nowe wyzwania i usprawnienia to również ukierunkowanie na przywództwo, cele, komunikację i świadomość. Tak kompleksowe ujęcie ważnych tematów w zarządzaniu jakością stanowiło istotny punkt odniesienia do dzielenia się doświadczeniami, inspiracji i dyskusji, których nie zabrakło podczas spotkania.

Bogaty merytorycznie program objął także część praktyczną – zaprosiliśmy Państwa do zapoznania się z procesami w zakładzie Coca-Cola HBC Polska Filia Krakowska.

COCA-COLA HBC POLSKA

Bardzo dziękujemy Zarządowi firmy za umożliwienie odwiedzenia zakładu oraz profesjonalne przygotowanie spotkania i bardzo miłe przyjęcie.

Forum zostało bardzo pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Uczestnicy przyznali, iż udział w Forum jest doskonałą okazją do nawiązania wielu nowych biznesowych kontaktów i wymiany doświadczeń.
Bardzo dziękujemy Uczestnikom i Prelegentom za aktywny, pełen dyskusji udział i wspólnie stworzoną, miłą atmosferę.

Doceniamy pozytywne opinie Uczestników i wciąż rosnące zainteresowanie naszymi spotkaniami. Jest to również dla nas motywatorem do utrzymania wysokiego poziomu i ciągłego doskonalenia.

Do zobaczenia na kolejnych naszych konferencjach.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?