multibranżowe masterclass - TOUR de MAGASINS - optymalizacja procesów
28 marca 2017 - 30 marca 2017 (3 dni)
Warszawa

multibranżowe masterclass - TOUR de MAGASINS - optymalizacja procesów

Szanowni Państwo,

W dniach 28-29-30 marca 2017 r. odbyło się spotkanie masterclass z cyklu „TOUR de MAGASINS”.

Po raz piąty zaprosiliśmy do współpracy praktyków o wieloletnim doświadczeniu z nowocześnie zarządzanych, wiodących magazynów z różnych branż, którzy zaprezentowali studia przypadków sprawdzonych rozwiązań w różnych obszarach działania magazynu. Uczestnicy mieli też okazję odwiedzenia dwóch znakomicie zarządzanych i bardzo różniących się od siebie obiektów:

Magazynu Zakładu Produkcyjnego
Faurecia Automotive Polska S.A

Centrum Dystrybucyjnego
Grupy TOPEX

Każda wizyta była studium przypadku przeprowadzonym w omawianym obiekcie, poprzedzonym merytoryczną prelekcją. Uczestnicy mogli zapoznać się z unikatowymi rozwiązaniami, których wdrożenie przyniosło niezwykle znaczące i wymierne korzyści.

Bardzo dziękujemy Zarządom powyższych Firm za udostępnienie magazynów oraz profesjonalne przygotowanie spotkania. Uczestnicy podkreślali nie tylko wysoką wartość merytoryczną przekazanej wiedzy i zaangażowanie Gospodarzy, lecz również szczególną uprzejmość i chęć dzielenia się doświadczeniami.

Spotkanie sprzyjało ciekawym dyskusjom, a wszyscy Prelegenci chętnie udzielali odpowiedzi na szczegółowe pytania.

Jesteśmy przekonani, że spotkanie będzie dla Uczestników źródłem inspiracji i impulsem do wprowadzenia zmian i usprawnień w magazynach, w których pracują.

Uzupełnieniem spotkania była kolacja z elementami integracji, która –jak podkreślili Uczestnicy- pozwoliła na nawiązanie relacji biznesowych w miłej atmosferze.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?