DOBÓR, BADANIA, KONTROLA JAKOŚCI OPAKOWAŃ
24 listopada 2015 - 25 listopada 2015 (2 dni)
Warszawa

DOBÓR, BADANIA, KONTROLA JAKOŚCI OPAKOWAŃ

W dniach 24-25 listopada 2015 w Warszawie obyło się spotkanie masterclass DOBÓR, BADANIA I KONTROLA JAKOŚCI OPAKOWAŃ dedykowane przedstawicielom firm odpowiedzialnych za politykę jakościową opakowań w wiodących przedsiębiorstwach.

Uczestnicy konferencji  zapoznali  się  z merytorycznymi, opartymi na studiach przypadków prelekcjami dotyczącymi zapewnienia jakości opakowań w zakresie wymaganym prawem, a także dobrymi praktykami, wygłoszonymi przez doświadczonych praktyków.

Niezwykłą rzadkością była możliwość zwiedzenia akredytowanego laboratorium JARS ze względu na obostrzenia spowodowane ochroną próbek i działań badawczych. Wizyta w Laboratorium JARS nie była wycieczką poglądową, lecz zwiedzaniem o charakterze technicznym.  Uczestnicy konferencji brali aktywny udział w doświadczeniach, które był przeprowadzane w ich obecności.

Zakończenie spotkania stanowiły  warsztaty z interpretacji wyników badań, podczas których uczestnicy mogli poddać analizie przesłane wcześniej wyniki badań.

Organizator konferencji MOVIDA serdecznie dziękuje  wszystkim uczestnikom za liczny udział w spotkaniu i słowa uznania,  oraz Zarządowi  i pracownikom  Laboratorium Jars za profesjonalne przygotowanie wizyty i konsultacje merytoryczne na najwyższym poziomie.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?