IX Annual Registration Summit - Spotkanie dla Szefów Regulatory
29 września 2015 - 30 września 2015 (2 dni)
Warszawa

IX Annual Registration Summit - Spotkanie dla Szefów Regulatory

W dniach  29-30 września 2015 r. w Warszawie odbyło się unikatowe Spotkanie dla Szefów Regulatory.

To nowa jesienna kontynuacja dorocznego ARS – Annual Registration Summit, podczas którego przygotowujemy przegląd najistotniejszych informacji i analiz z obszaru rejestracji.

Nowatorska interaktywna formuła powstała w odpowiedzi na potrzebę omówienia, przedyskutowania i wspólnej oceny sytuacji na rynku. Celem spotkania był update ostatnich zmian w prawie farmaceutycznym, które mają swoje praktyczne implikacje dla wszelkich obszarów firm, a zwłaszcza Działów Rejestracji. Głównym atutem spotkania była możliwość przedyskutowania tych kwestii w elitarnym gronie.

Rozmawialiśmy o:

  • nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne w jej znaczeniu praktycznym
  • niekoniecznie oczywistych implikacjach nowego ładu prawnego – problemach, interpretacjach i przewidywaniach
  • najbardziej aktualnych i problematycznych kwestiach w codziennej praktyce Regulatory, wątpliwościach w interpretacji przepisów
  • dyrektywie „Falsified Medicines” i jej konsekwencjach
  • imporcie i eksporcie równoległym
  • zmianach w prawodawstwie dotyczących QP

W drugim dniu spotkania odbyło się seminarium dedykowane Strategiom Rejestracji, zmianom kategorii dostępności produktu i konsekwencjom biznesowym wyboru. Wiele uwagi uczestnicy poświęcili produktom borderline, wyrobom medycznym i suplementom diety.

Konferencja została bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Ogromnie się cieszymy się, że formuła spotkania okazała się atrakcyjną platformą do dyskusji i pogłębienia wiedzy.

Zapraszamy ponownie na merytoryczne rozmowy, dyskusje i wymianę doświadczeń w inspirującej atmosferze.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?