TECHNIKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA I PRÓŻNI - najlepsze praktyki i nowości na polskim rynku
25 listopada 2014 - 26 listopada 2014 (2 dni)
Warszawa

TECHNIKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA I PRÓŻNI - najlepsze praktyki i nowości na polskim rynku

W dniach 25-26 listopada 2014 w Warszawie odbyło się spotkanie masterclass TECHNIKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA I PRÓŻNI dedykowane profesjonalistom odpowiedzialnym za te niezwykle istotne, ale i kosztotwórcze obszary.

Spotkanie zostało bardzo dobrze ocenione, stworzyło doskonałą platformę do dyskusji, wymiany poglądów i zaprezentowania sprawdzonych rozwiązań. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości i dogłębnie przeanalizować każdy temat prelegenci przez godzinę dyżurowali przy stolikach eksperckich.

Uczestnicy spotkania podkreślali wysoki poziom merytoryczny wystąpień i oryginalną formułę spotkania, która umożliwiła wymianę doświadczeń oraz nawiązanie wielu nowych kontaktów branżowych.

Szczególne podziękowania składamy p. Wojciechowi Halkiewiczowi za zaangażowanie w projekt i moderację spotkania.

Serdecznie dziękujemy wszystkich uczestnikom i prelegentom za profesjonalne dyskusje, wymianę doświadczeń i miłą atmosferę.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?