I FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI branży FMCG - spotkanie masterclass - praktycy dla praktyków
20 maja 2014 - 22 maja 2014 (3 dni)
Warszawa

I FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI branży FMCG - spotkanie masterclass - praktycy dla praktyków

Spotkanie „Forum Managerów Jakości Branży FMCG”, które odbyło się w Warszawie w dniach 20-21, 22 maja 2014 r., zgromadziło liczne grono praktyków, co zagwarantowało ciekawe dyskusje.

Podczas konferencji  w gronie prelegentów można było spotkać przedstawicieli takich firm jak Lotte Wedel, Farm Frites, Avon Operations, Żabka, Mondelez, R.Twining and Company, Profi i in. Taka różnorodność branż, zarówno wśród prelegentów jak i uczestników, sprzyjała szerokiej wymianie doświadczeń.

Podczas spotkania omówiono na studiach przypadków m.in. najbardziej aktualne rozwiązania gwarantujące wysoką jakość produktów, metody optymalizacji procesów jakościowych, skuteczne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa produktów, jak i mierzenia efektywności systemów zarządzania jakością.  Natomiast podczas dnia specjalnego 22 maja 2014 r. omówione zostały przez ekspertów dobre praktyki w zarządzaniu jakością w branży spożywczej.

Uczestnicy podkreślali oryginalność programu opartego na praktycznych przykładach oraz wysoki poziom merytoryczny prelekcji.

Prelegentom dziękujemy za ciekawe wystąpienia oraz praktyczne wskazówki, możliwe do zastosowania w firmach, a uczestnikom za przybycie na spotkanie oraz aktywny udział w dyskusjach.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi opiniami o spotkaniu

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?