SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE OBSZAREM BHP
4 lutego 2014 - 6 lutego 2014 (3 dni)
Poznań

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE OBSZAREM BHP

Spotkanie „Systemowe zarządzanie obszarem BHP”, które odbyło się  w dniach 4-6 lutego 2014 r. w Poznaniu, po raz kolejny zgromadziło liczne grono praktyków odpowiadających na co dzień za obszar bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich zakładach pracy. Po obydwóch stronach stołu konferencyjnego spotkali się praktycy, co stworzyło pole do wymiany doświadczeń, stosowanych rozwiązań i najlepszych praktyk.

Konferencja połączona była ze zwiedzaniem zakładu Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o., producenta kosmetyków NIVEA, gdzie uczestnicy mogli na żywo zobaczyć skuteczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Dodatkowo jako wydarzenie towarzyszące konferencji zaplanowano jeden dzień poświęcony wyłącznie systemowi OHSAS 18001. Prelegenci – praktycy zaprezentowali przykłady wdrożeń, problemy przy wdrożeniu i korzyści z korzystania z systemu w swoich firmach.

Uczestnicy spotkania podkreślali wysoki poziom merytoryczny wystąpień i oryginalną formułę spotkania, która umożliwiła wymianę doświadczeń oraz nawiązanie wielu nowych kontaktów branżowych.

Organizator konferencji MOVIDA serdecznie dziękuje wszystkich uczestnikom za tak liczny udział w spotkaniu.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji z obszaru BHP, którą planujemy na wrzesień 2014 r. Szczegóły wkrótce.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?