OPTYMALIZACJA ZARZĄDZANIA OBSZAREM OCHRONY ŚRODOWISKA - spotkanie masterclass
11 lutego 2014 - 12 lutego 2014 (2 dni)
Warszawa

OPTYMALIZACJA ZARZĄDZANIA OBSZAREM OCHRONY ŚRODOWISKA - spotkanie masterclass

Spotkanie „Optymalizacja zarządzania obszarem ochrony środowiska”, które odbyło się w Warszawie w dniach 11-12 lutego 2014 r., zgromadziło grono praktyków reprezentujących firmy z wielu gałęzi gospodarki, co sprzyjało szerokiej wymianie doświadczeń.

Prelegenci zaprezentowali starannie wyselekcjonowaną wiedzę opartą na doświadczeniach swoich firm. Przeanalizowali problemy jakie napotkała organizacja i sposoby ich rozwiązania.

Podczas spotkania omówiono na prawdziwych stadiach przypadków najbardziej aktualne zagadnienia związane z optymalizacją obszaru ochrony środowiska w firmie m.in. obniżanie śladu węglowego przedsiębiorstwa, tworzenie efektywnych programów gospodarowania odpadami, przynoszące oszczędności narzędzia Green IT, czy doświadczenia firmy ze stosowania systemu EMAS.

Uczestnicy podkreślali oryginalność programu opartego na praktycznych przykładach, możliwość wymiany doświadczeń i wysoki poziom merytoryczny prelekcji.

Prelegentom dziękujemy za ciekawe wystąpienia oraz praktyczne wskazówki, możliwe do zastosowania w firmach, a uczestnikom za przybycie na spotkanie oraz aktywny udział w dyskusjach.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi opiniami o spotkaniu.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?