Rynek Gazu 2013 – zmiany i nowości
19 lutego 2013 - 20 lutego 2013 (2 dni)
Warszawa

Rynek Gazu 2013 – zmiany i nowości

W dniach 19 – 20 lutego 2013 w hotelu  Novotel Airport w Warszawie grono ekspertów i specjalistów spotkało się na konferencji „Rynek Gazu 2013 – zmiany i nowości”.

Podczas spotkania poruszono wiele tematów, począwszy od trójpaku energetycznego przez liberalizację rynku gazu, funkcjonowanie giełdy, perspektywy rozwoju rynku do prognoz przyszłych cen błękitnego paliwa.

Prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie, czego potwierdzeniem były liczne pytania z sali oraz gorące dyskusje przenoszące się także w kuluary. Podkreślano znakomitą wiedzę fachową Prelegentów oraz jasny i niezwykle rzeczowy sposób jej prezentacji.

Uczestnicy podkreślali wysoką wartość merytoryczną konferencji, czego przykładem są opinie, do zapoznania się z którymi zapraszamy poniżej.

Zapraszamy Państwa do spotkania podczas kolejnych konferencji.

MOVIDA