ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE W ODNIESIENIU DO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I INTELEKTUALNEJ
3 października 2012 - 3 października 2012 (1 dni)
Warszawa

ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE W ODNIESIENIU DO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I INTELEKTUALNEJ

W dniu 3 października br odbyło się seminarium ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE W ODNIESIENIU DO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I INTELEKTUALNEJ –

WYMOGI ŚRODOWISKOWE I NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA OPAKOWAŃ.

Podczas tego wydarzenia uczestnicy mogli uzupełnić swoją wiedzę w zakresie m.in. praw własności intelektualnej w opakowaniach, czy środowiskowego znakowania opakowań.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład przedstawiciela Urzędu Patentowego RP, który szczegółowo zaprezentował temat ochrony własności przemysłowej znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a także przedstawił ciekawe przykłady sporów dotyczących znaków towarowych oraz postępowania mającego na celu unicestwienie praw wyłącznych. Wielu uczestników doceniło możliwość bezpośredniej dyskusji i konsultacji z tak doświadczonym ekspertem.

Opakowanie a odpowiedzialność za produkt w świetle obowiązujących regulacji prawnych to tylko jeden z szerokiego tematu omawianego przez Kancelarię Prawną H. Tuchołka, P. Białecki i Wspólnicy sp.k. Dyskusję wywołał również temat postrzegania opakowania w kontekście utworu oraz praw do niego i sankcjach karnych.

 

Nie mniej ważnym tematem okazało się zagadnienie środowiskowego znakowania opakowań. O obowiązujących przepisach i spodziewanych zmianach, różnicach w polskich i unijnych przepisach dotyczących znakowania opakowaniach opowiedziała Prezes Stowarzyszenia Polska Koalicja Przemysłowa na rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku, EKO-PAK. Omówiła także kontrolę i sankcje na polskim rynku, jakie funkcjonują przy wprowadzaniu do obrotu wyrobów niezgodnych z nowymi wytycznymi. Prelegentka zapoznała uczestników z etapem, na którym jest obecnie nowy projekt ustawy opakowaniowej.

Dziękujemy prelegentom za doskonałe wystąpienia, poświęcony czas i przygotowanie prezentacji na bardzo wysokim poziomie, a uczestnikom za zaangażowanie, pytania i ożywione dyskusje.

MOVIDA