Społeczna odpowiedzialność biznesu - dobre praktyki, doświadczenia, strategie, działania
14 marca 2012 - 15 marca 2012 (2 dni)
Warszawa

Społeczna odpowiedzialność biznesu - dobre praktyki, doświadczenia, strategie, działania

W dniach 14 -15 marca br. w Warszawie w Hotelu Courtyard Marriott odbyła się konferencja: „Społeczna odpowiedzialność biznesu. Strategie, działania, doświadczenia, dobre praktyki” zorganizowana przez Firmę MOVIDA Conferences.

W trakcie spotkania zaproszeni goście wymienili się wiedzą i doświadczeniami nt. wdrażania programów zaangażowania społecznego w lokalnych społecznościach, łączenia celów biznesowych z obszarem CSR, relacji w odniesieniu do marketingu i PR. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom zarządzania relacjami z interesariuszami, w tym szczególny nacisk położono na pracowników oraz prowadzenie dialogu społecznego ze społecznościami. Konferencja obfitowała w wiele cennych przykładów dobrych praktyk.

W gronie ekspertów i praktyków prezentujących wiedzę byli przedstawiciele firm i instytucji:

Abadon Consulting, Accreo Taxand Sp. z o.o., British American Tobacco Polska, DB Schenker, Det Norske Veritas Business Assurance Poland, DGA S.A, Kancelaria prawna Bednarczyk Legal, Krajowa Izba Gospodarcza, Marketing Communication Academy, Pilkington Polska – Effective Public Relations, Polska Telefonia Cyfrowa, Provident Polska S.A., PwC, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

Praktyczne rozwiązania przedyskutowane na konferencji oraz w trakcie rozmów w kuluarach będą inspiracją do bieżących działań. Największą zaletą konferencji, podkreśloną przez uczestników, był bardzo wysoki poziom merytorycznych wystąpień prelegentów i wiedza, którą chętnie i otwarcie się dzielili oraz ukierunkowanie obszaru CSR na wymierne korzyści biznesowe.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?