OPTYMALIZACJA KOSZTÓW UR
20 marca 2012 - 21 marca 2012 (2 dni)
Rzeszów

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW UR

W dniach 20-21 marca2012 w Świlczy k. Rzeszowa obyło się spotkanie ”Optymalizacja kosztów UR” zorganizowane przez Movida Conferences.

PATRONEM HONOROWYM SPOTKANIA BYŁ

WSK „PZL- RZESZÓW”,

KTÓREGO ZAKŁAD PRODUKCYJNY ZWIEDZALI UCZESTNICY SPOTKANIA.

Spotkanie miało na celu przedstawienie najlepszych, sprawdzonych rozwiązań w obszarze kosztów działań Służb Utrzymania Ruchu z ukierunkowaniem na praktyczne aspekty optymalizacji najważniejszych obszarów. Spotkanie zostało – jak zwykle – bardzo wysoko ocenione przez jego uczestników – zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani faktem, że wielu z uczestników wcześniej przez nas organizowanych konferencji przyjeżdża do nas rokrocznie – i to doborowe grono stale się powiększa.

Jak co roku zaprosiliśmy prelegentów – praktyków, którzy na podstawie własnych doświadczeń przedstawiali sprawdzone rozwiązania.

Dodatkową okazją do rozmów i wymiany doświadczeń była wspólna kolacja, podczas której można było znaleźć czas na dyskusję merytoryczną i rozszerzenie wiedzy o sposobach poradzenia sobie z trudnościami powstającymi podczas codziennej pracy.

Sukces spotkania potwierdzają także opinie jego Uczestników, do zapoznania się z którymi serdecznie zapraszam.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?