Rynek Gazu w Polsce 2012 - inwestycje w elektroenergetyce gazowej
1 lutego 2012 - 3 lutego 2012 (3 dni)
Warszawa

Rynek Gazu w Polsce 2012 - inwestycje w elektroenergetyce gazowej

W dniach 2 – 3 lutego br. w Warszawie w Hotelu Courtyard Marriott odbyła się, zorganizowana przez MOVIDA Conferences, konferencja poświęcona Rynkowi gazu ziemnego. Towarzyszył jej dzień specjalny – 1 lutego – poświęcony kwestiom inwestycji w elektroenergetyce gazowej.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Agencji Rynku Energii, Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Partnerem merytorycznym spotkania był Instytut Studiów Energetycznych. Partnerem dyskusji panelowej dotyczącej finansowania inwestycji w elektroenergetyce gazowej był BRE Bank.

W trakcie spotkania zaproszeni goście wymienili się wiedzą i doświadczeniami nt. wykorzystania surowca gazowego w elektroenergetyce i realizacji inwestycji w trudnym otoczeniu gospodarczym oraz wyboru i dostosowania strategii biznesowych, w sytuacji, kiedy rynek gazowy znajduje się w trakcie kluczowych zmian, przy jednoczesnym braku precyzyjnych terminów uwolnienia handlu gazem w Polsce, co stanowi potężne wyzwanie.

Podczas trzech dni wykładów eksperci i praktycy, m.in. Prezes Instytutu Studiów Energetycznych, ekspert rynku paliw i gazu, Dyrektor Biura Planowania Strategicznego PGNiG S.A., Partner Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Partner Kancelarii Prawnej Chadbourne & Parke LLP, ekspert Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, adwokat z Kancelarii Wierzbowski Eversheds, od lat zajmujący się branżą gazowo-paliwową dzielili się swoją wiedzą z uczestnikami spotkania.

Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchano czterech dyskusji panelowych, które odbyły się w trakcie dwóch pierwszych dni spotkania. W gronie ekspertów byli: Prezes Spółki CP Energia, Dyrektor Biura Branżowego Departamentu Współpracy z Korporacjami BRE Bank, Członek Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., przedstawiciel największego wschodnioniemieckiego dystrybutora gazu Verbundnetz Gas AG, Dyrektor Biura Planowania Strategicznego PGNiG S.A, Ekspert z Departamentu Finansowania Strukturalnego i Doradztwa Banku Gospodarstwa Krajowego, Dyrektor Projektowania i Rozwoju Biura Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA, Prezes KRI Marketing and Trading SA., Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii, Wiceprezes GDF Suez Energia Polska S.A,, Prezes Instytutu Studiów Energetycznych, Ekspert rynku paliw i gazu, Ekspert Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Merytoryczne wystąpienia prelegentów i panelistów spotkały się z szerokim zainteresowaniem uczestników. Dyskusje w kuluarach potwierdziły, iż program konferencji, który został przygotowany zgodnie z aktualnymi problemami rynku gazowego i potrzebą uzyskania informacji wyjaśniających niepewności z nim związane spełnił swoje zadanie, a tematyka podjęta podczas spotkania będzie kontynuowana w przyszłości.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?