V FORUM SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU
11 października 2011 - 12 października 2011 (2 dni)
Białobrzegi

V FORUM SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU

W dniach 11-12 października 2011 w Centrum Konferencyjnym Promenada w Białobrzegach odbyła się V jubileuszowa edycja Forum Służb Utrzymania Ruchu organizowanego przez Movida Conferences.

Spotkanie miało na celu przedstawienie najlepszych, sprawdzonych rozwiązań w obszarze działań Służb Utrzymania Ruchu i Produkcji z ukierunkowaniem na praktyczne aspekty optymalizacji najważniejszych obszarów. Spotkanie tegoroczne zostało – jak zwykle – bardzo wysoko ocenione przez jego uczestników – zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani faktem, że wielu z uczestników wcześniej przez nas organizowanych konferencji przyjeżdża do nas rokrocznie – i to doborowe grono stale się powiększa.

Jak co roku zaprosiliśmy prelegentów – praktyków, którzy na podstawie własnych doświadczeń przedstawiali sprawdzone rozwiązania. Wielokrotnie prelegenci nagradzani byli brawami a ich wystąpieniom towarzyszyła burzliwa dyskusja, która trwała również w kuluarach.

Dodatkową okazją do rozmów i wymiany doświadczeń były dwa wieczory integracyjne, podczas których w trakcie dobrej zabawy można było znaleźć czas na dyskusję merytoryczną i rozszerzenie wiedzy o sposobach poradzenia sobie z trudnościami powstającymi podczas codziennej pracy.

Sukces Forum potwierdzają także opinie jego Uczestników, do zapoznania się z którymi serdecznie zapraszam.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?