TRADE MARKETING FARMACEUTYCZNY - analizy, skuteczne narzędzia, nowatorskie rozwiązania - III edycja
20 września 2011 - 22 września 2011 (3 dni)
Warszawa

TRADE MARKETING FARMACEUTYCZNY - analizy, skuteczne narzędzia, nowatorskie rozwiązania - III edycja

W dniach 20-22 września w Warszawie odbyła się doroczna konferencja nt. „Trade marketingu farmaceutycznego”, która zgromadziła ponad 80 osób zajmujących kluczowe stanowiska w firmach farmaceutycznych, hurtowniach i aptekach oraz wybitnych Ekspertów branży farmaceutycznej.

 

Z bardzo wysokim uznaniem spotkały się wystąpienia zaproszonych Ekspertów, dając uczestnikom cenny materiał do rozważań nad modelami rozwoju rynku w przyszłości.

Uczestnicy podkreślili aktualność, istotność i trafność doboru zagadnień do czekających zmian, a rozważania podjęte w trakcie konferencji ułatwią zrozumienie nadchodzących procesów i pozwolą na dostosowanie strategii do nowej rzeczywistości.

Opinie uczestników o bardzo wysokim poziomie merytorycznym prelegentów, bardzo szerokim zakresie tematycznym konferencji, jak również praktycznym wykorzystaniu wiedzy pozwalającej rozwikłać trudności w codziennej pracy podkreślają wagę tej konferencji w dorocznym kalendarzu istotnych spotkań.

Już teraz zapraszamy Państwa na kolejną – IV edycję konferencji.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?