Zarządzanie gospodarką opakowań zwrotnych - II edycja
14 czerwca 2011 - 15 czerwca 2011 (2 dni)
Warszawa

Zarządzanie gospodarką opakowań zwrotnych - II edycja

W dniach 14-15 czerwca 2011r. w Warszawie odbyła się kolejna edycja konferencji „Zarządzanie gospodarką opakowań zwrotnych”.

Podczas konferencji uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji wybitnych ekspertów, posiadających ogromną wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie obrotu paletami i innymi opakowaniami zwrotnymi. Poruszono szerokie spektrum problemów oraz wskazano różne możliwości rozwiązań poparte interesującymi przykładami z życia. Wśród wystąpień uwzględniono głos zarówno dużych, jak i mniejszych przedsiębiorstw, co dało każdemu z uczestników spotkania możliwość uzyskania wskazówek dokładnie odpowiadających własnym potrzebom.

Atutem podkreślanym przez uczestników i prelegentów był fakt zgromadzenia w jednym miejscu przedstawicieli wszystkich podmiotów łańcucha dostaw, co pozwoliło spojrzeć na problem obrotu paletami z różnych perspektyw, od strony producentów, dostawców i operatorów logistycznych.

Uczestnicy spotkania bardzo wysoko ocenili panel dyskusyjny, w trakcie którego wspólnie analizowano opcje rozwiązań, pozwalające oczyścić rynek palet z niedobrych praktyk.

Organizatorzy składają szczególne podziękowania wszystkim Ekspertom za zaangażowanie, poświęcony czas i wygłoszenie prelekcji na najwyższym poziomie.

MOVIDA