Emisje Gazów Cieplarnianych i innych substancji
30 maja 2011 - 31 maja 2011 (2 dni)
Warszawa

Emisje Gazów Cieplarnianych i innych substancji

W dniach 30-31 maja 2011r., w Warszawie, odbyła się kolejna edycja konferencji: ”Emisje gazów cieplarnianych i innych substancji”.

Podczas konferencji uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji wybitnych ekspertów, posiadających ogromną wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie tworzenia systemu funkcjonowania handlu uprawnieniami do emisji CO2 i gazów cieplarnianych oraz doradzania kluczowym przedsiębiorstwom w Polsce.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie p. Agnieszki Sosnowskiej, Naczelnik Wydziału ds. pakietu energetyczno – klimatycznego Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery z Ministerstwa Środowiska na temat zmian, jakie wprowadza Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Dalszą część tematu poświęconego najistotniejszym zmianom prawnym przedstawiła p.Katarzyna Kłaczyńska, Associate z Kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna, będąca rządowym ekspertem w negocjowaniu derogacji z Komisją Europejską.

Z dużą uwagą wysłuchano prelekcji p. Zbigniewa Kamieńskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki z Ministerstwa Gospodarki przedstawiającej obraz gospodarki niskoemisyjnej w perspektywie 2050r.

Z ogromnym zainteresowaniem uczestników spotkały się dwie prelekcje p. Marzeny Chodor, przedstawiciela Komisji Europejskiej, która szczegółowo omówiła warunki przyznawania uprawnień do emisji CO2 po 2013r. i zasady rozdziału uprawnień poprzez aukcję oraz uzupełniające tematykę aukcji wystąpienie Eksperta z Banka Ochrony Środowiska, p. Emila Wróblewskiego.

 

Uczestnicy docenili również ogromne doświadczenie i wnioski płynące z prelekcji p. Bogusława Regulskiego, Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

 

W drugim dniu konferencji szczegółowo zostały omówione aspekty dotyczące przyszłości mechanizmów elastycznych i nowych mechanizmów w zakresie redukcji emisji CO2 zaprezentowane przez p. Izabelę Olechnowicz z Carbon Engineering oraz p. Emila Wróblewskiego.

 

Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły kolejne 3 prezentacje dotyczące aspektów strategicznych: bezpieczeństwa transakcji i strategii CO2 w kontekście handlu przedstawione przez p. Pawła Jankowskiego, analityka Grupy Consus; analitycznego włączenia kompleksowego zarządzania uprawnieniami do emisji CO2 w strategię firmy omówione przez wybitnego Eksperta p. Wojciecha Piskorskiego, Prezesa Zarządu Carbon Engineering oraz narzędzi wspomagających redukcję emisji CO2 zaprezentowanych przez p. Adama Białkowskiego, audytora i weryfikatora z firmy BSI MS Polska.

Ostatnie dwie prelekcje konferencji dotyczyły emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz innych substancji w kontekście mechanizmów przewidzianych w ustawach i Dyrektywie IED, które omówili prawnicy, p.Marcin Kaźmierski z Kancelarii Ekologicznej oraz p. Daniel Chojnacki z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

 

Organizatorzy składają szczególne podziękowania Ekspertom za zaangażowanie, poświęcony czas i wygłoszenie prelekcji na najwyższym poziomie.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?