ELASTYCZNA PRODUKCJA -Planowanie, Zarządzanie, Logistyka Łańcucha Dostaw, Magazyn
23 lutego 2011 - 25 lutego 2011 (3 dni)
Poznań

ELASTYCZNA PRODUKCJA -Planowanie, Zarządzanie, Logistyka Łańcucha Dostaw, Magazyn

W dniach 23-25 lutego 2011 w Kobylnicy k. Poznania obyła się II edycja Forum „Elastyczna Produkcja – Planowanie, Zarządzanie, Logistyka Wewnętrznego Łańcucha Dostaw, Magazyn” zorganizowanego przez Movida Conferences. Współorganizatorem i gospodarzem konferencji była firma Beiersdorf, której zakład produkcyjny zwiedzali uczestnicy konferencji.

Spotkanie było platformą wymiany doświadczeń, praktycznie każda prelekcja przeistaczała się w dyskusję, która pozwoliła uczestnikom poznać rozwiązania stosowane nie tylko w zakładach prelegentów, ale także innych uczestników. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się zwiedzanie zakładów Beiersdorf w Poznaniu. Oprowadzający wycieczkę przedstawicie zakładu podczas podsumowującej wizytę prelekcji odpowiadali na wiele pytań dotyczących stosowanych rozwiązań.

Konferencję uzupełniliśmy o towarzyszący jej dzień specjalny poświęcony Bezpieczeństwo pracy w produkcji. Podczas tego spotkania o charakterze warsztatowym uczestnicy otrzymali prawdziwe kompendium wiedzy przekazanej przez wieloletniego biegłego sądowego i inspektora pracy.

Dodatkową okazją do rozmów i wymiany doświadczeń były dwa wieczory integracyjne gdzie oprócz rozmów towarzyskich można było usłyszeć rozmowy na tematy związane z doświadczeniami zawodowymi.

Uczestnicy po raz kolejny bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny konferencji i przydatność poznanej wiedzy w codziennej pracy.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z opiniami z konferencji.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?