OPAKOWANIA w FMCG - prawo i doświadczenia
15 grudnia 2010 - 16 grudnia 2010 (2 dni)
Warszawa

OPAKOWANIA w FMCG - prawo i doświadczenia

W najbliższym czasie polskie prawo w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi będzie podlegać zmianom ze względu na konieczność notyfikowania art. 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Koniecznym stało się opracowanie, zgodnie z zaleceniami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, nowego projektu ustawy w tym zakresie, który zostanie poddany notyfikacji Komisji Europejskiej. W dniu 15 grudnia 2009 roku projekt owej uchwały został przekazany do Rady Ministrów. Wiele wskazuje, że w najbliższych tygodniach regulacje te uzyskają ostateczny kształt. Zaproszony do wystąpienia podczas konferencji „Opakowania – prawo i doświadczenia”, która odbyła się w dniach 15 – 16 grudnia 2010r. w hotelu Ibis w Warszawie Paweł Sosnowski Główny Specjalista w Departamencie Gospodarki Odpadami, współautor rozwiązań prawnych w Ministerstwie Środowiska przedstawił aktualny stan prawny w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi a także planowane zmiany ze specjalnym uwzględnieniem konsekwencji, jakie niesie ta zmiana dla producentów.

 

Obowiązujące w Polsce aktualne uregulowania prawne w zakresie znakowania opakowań a także wytyczne jakościowe przedstawił mec. Marcin Barycki, Rzecznik Patentowy reprezentujący Kancelarię Prawno – Patentową Barycki. Prezentacja przedstawiała podstawowe akty prawne, tendencje i zmiany w prawie a także ich wpływ na przedsiębiorców

Dawno już stwierdzono, iż opakowanie to niemy sprzedawca. Agnieszka Wiśniewska Brand Managerprzedstawiła Trendy i wytyczne w opakowaniach Intermarche. Podczas prelekcji poruszane były tematy związane ze zdolnością sprzedażową opakowań, a także analizą, dlaczego wybieramy określone produkty – z punktu widzenia klienta.

Ostatnia prelekcja pierwszego dnia konferencji poświęcona była ekologii. Wojciech Pawlikowski, wspólnik, PR&CSR Manager z Ecoplastic Technologies przeanalizował problem ekologiczności opakowań z uwzględnieniem tworzyw oksybiodegradowalnych, które w sposób znaczący wpływają na czas rozkładu tworzyw sztucznych.

Jak pogodzić wszystkie wymogi stawiane przed opakowaniem? Beata Barańska- Czyżkowska, Packaging Engineer Coordinator w 3M Poland zaprezentował swoistego rodzaju kompendium wiedzy „Opakowania gotowe na półkę”, opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń. Omówiła m.in. rozwiązania ułatwiające wyeksponowanie nowych produktów na półce sklepowej a także jak projektować opakowania, aby klient był z nich zadowolony.

Leszek Wałachowski specjalista ds. jakości w Laboratorium Opakowań Transportowych w COBROprzeanalizował narażenia występujące podczas przewozów towarów, wymagania w zakresie własności ochronnych opakowań transportowych i codzienną praktykę w zakresie badania opakowań.

Logistykę opakowań w wewnętrznym łańcuch dostaw na podstawie doświadczeń Bakoma S.A. Mariusz Majewski Warehouse Manager- Kierownik Magazynu Centralnego. Poruszał tematy związane z optymalnym ułożeniem produktów na palecie Euro, wad i zalet opakowania papierowego w odniesieniu do logistyki a także ergonomii pacy przy wykorzystaniu różnych typów opakowań.

Konferencję zamykała prelekcja Grzegorza Sokołowskiego z Instytutu Logistyki i Magazynowaniadotycząca kodów kreskowych w opakowaniach branży FMCG z uwzględnieniem aktualnego stanu a także przewidywanej przyszłości.

Konferencja zgromadziła liczne grono uczestników i została bardzo wysoko oceniona pod względem merytorycznym. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z opiniami uczestników zamieszczonymi na stronie a także do obejrzenia zdjęć z konferencji.
Już dzisiaj zapraszam na kolejna edycję konferencji poświęconej opakowaniom.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?