Zarządzanie gospodarką opakowań zwrotnych - I edycja
15 listopada 2010 - 16 listopada 2010 (2 dni)
Warszawa

Zarządzanie gospodarką opakowań zwrotnych - I edycja

W dniach 15-16 listopada 2010r. w Warszawie odbyła się konferencja: „Zarządzanie gospodarką opakowań zwrotnych”, która zgromadziła prawie 40 przedstawicieli wszystkich podmiotów łańcucha dostaw.

 

Patronat honorowy nad konferencją objął Polski Komitet Narodowy EPAL. Pierwszą prelekcję na otwarcie konferencji wygłosił Prezes Roman Malicki, który omówił standardy EPAL skupiając się na ocenie jakości palet i kartach paletowych.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wystąpienia znanego eksperta międzynarodowego, p. Aleksandra Domaradzkiego, obecnie Partnera DGL Doradztwo Gospodarcze i Logistyczne,  przedstawiającego paletę problemów i zagrożeń w zarządzaniu obrotem opakowaniami zwrotnymi.
Rozwinięciem wystąpienia była długa dyskusja panelowa poruszająca szereg istotnych zagadnień: zaczynając od omówienia rozwiązań wprowadzonych w firmach osób zaproszonych do dyskusji do opinii ekspertów sugerujących wprowadzenie konkretnych działań. W trakcie dyskusji skupiono się szczególnie na egzekwowaniu zwrotu palet, obrocie nielegalnymi paletami oraz na odpisach w sieciach, co spowodowało żywą dyskusję z uczestnikami konferencji.

Duże poruszenie wywołała prelekcja p. Marzeny Wal, Supply Chain Ambient Managera z Makro Cash & Carry Polska S.A. na temat zarządzania obrotem paletowym i efektach nowych rozwiązań wprowadzonych przez tę sieć handlową.

Uzupełnieniem dnia było bardzo ciekawe wystąpienie przedstawiciela Wyborowej S.A., p. Roberta Korczaka, które pokazało, że jest możliwe rozwiązanie problemów obrotu paletowego a wszelkie straty palet są przewidziane, planowane i nadzorowane.

Podczas drugiego dnia konferencji zaproszeni prelegenci skupili się nie tylko na paletach, ale na problematyce szeroko rozumianych opakowań zwrotnych.
Pierwsza prelekcja miała za zadanie odpowiedzieć na pytanie czy jest alternatywa dla palet? Według p. Mateusza Boruty, Dyrektora Zarządzającego ECR Polska nie ma obecnie alternatywy i pozostaje próba minimalizowania problemów zarządzania gospodarką paletową.

Uczestnicy mieli okazję uzupełnić wiedzę w zakresie outsourcingu opakowań drewnianych oraz alternatywnymi sposobami zarządzania paletami, które bardzo szczegółowo przedstawił Country General Manager CHEP Polska p. Maciej Kubiak.

Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchano prelekcji p. Dominki Jakubczak, odpowiedzialnej za całość gospodarki paletowej w firmie Damco Poland, która przedstawiła propozycje rozwiązań proponowane przez operatora logistycznego w oparciu o sprawdzone doświadczenia współpracy z firmami z różnych branż. Warto dodać, że ta prelekcja została nagrodzona brawami.

Z równie dużym uznaniem spotkało się wystąpienie p. Pawła Wojciechowskiego z InterConsulting Doradztwo Strategiczne, który wskazał kilka rozwiązań jak radzić sobie z paletami w oparciu o doświadczenia różnych firm.

Ostatnia prelekcja omawiająca współpracę z Logistic Service Providerem zaprezentowała p. Danuta Krawczyk z firmy FIEGE Sp. z o.o.

Mimo obszernego zakresu tematycznego konferencji i wielu dobrych rozwiązań na rynku, w dalszym ciągu pozostaje wiele zagadnień problemowych, o których powinno się rozmawiać.
Dziękuję wszystkim prelegentom i uczestnikom za zaangażowanie i dyskusje, które wzbogaciły ten projekt. Dlatego też już dziś zapraszamy na następne spotkania o tej tematyce organizowane przez MOVIDA Conferences.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?