TRADE MARKETING FARMACEUTYCZNY - nowe prawo, mechanizmy współpracy, strategia i praktyka - II edycja
17 listopada 2010 - 19 listopada 2010 (3 dni)
Warszawa

TRADE MARKETING FARMACEUTYCZNY - nowe prawo, mechanizmy współpracy, strategia i praktyka - II edycja

W dniach 17-19 listopada, w Warszawie odbyła się II edycja konferencji: „Trade marketing farmaceutyczny”, która zgromadziła ok. 40 osób zajmujących kluczowe stanowiska w firmach farmaceutycznych i aptekach sieciowych.

Konferencję otworzył wykład mec. Marcina Kolasińskiego, przedstawiciela Kancelarii Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy, omawiający nowe zasady funkcjonowania na rynku farmaceutycznym po wprowadzeniu sztywnych marż i cen ze szczególnym skupieniem się na korzyściach i zagrożeniach porozumień dotyczących instrumentów dzielenia ryzyka oraz rozbudowanym systemie kar finansowych.

 

Z bardzo dużym uznaniem spotkało się wystąpienie Prezesa PharmaExpert, p. Piotra Kuli nt. rynku i sytuacji ekonomicznej aptek otwartych w Polsce. Wykład wzbudził bardzo duże zainteresowanie, co znalazło odzwierciedlenie w szeregu pytań zarówno w trakcie prelekcji jak i po jej zakończeniu.

Jako uzupełnienie tematyki dnia, uczestnicy wysłuchali prelekcji mec. Moniki Zboralskiej o sprzedaży suplementów diety i dermokosmetyków w aptekach.

Podczas drugiego dnia konferencji zaproszeni eksperci omówili szereg tematów istotnych z punktu widzenia strategii działań. Na rozpoczęcie dnia uczestnicy wysłuchali prelekcji p. Przemysława Kopyto, Product Managera Hematology, BU Oncology z firmy Novartis Poland Sp. z o.o. dotyczącej projektowania marki wchodzącej na rynek z uwzględnieniem badania gotowości rynku na produkt i monitorowania jego percepcji po wprowadzeniu na rynek. Uzupełnieniem tej tematyki był wykład omawiający metody mierzenia efektywności działań promocyjnych z punktu widzenia usługodawcy zaprezentowany przez p. Magdalenę Linkę, Business Development Managera z Działu HealthCare GfK Polonia.

Kolejne wystąpienia przedstawiały możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających mechanizmy efektywności akcji marketingowych, które omówił p. Dariusz Czechowski, Szef Wydziału Wdrożeń Systemów Mobilnych Asseco Business Solutions oraz wykorzystywanie danych o klientach i produktach w praktyce aptek internetowych ze szczególnych skupieniem się na kategoryzacji produktów i identyfikacji klientów dokonujących zakupów przez apteki internetowe, które zaprezentował p. Grzegorz Głowiak, Dyrektor ds. Rozwoju i promocji, DomZdrowia.pl S.A.

Z bardzo wysokim uznaniem spotkało się wystąpienie mec. Oskara Lutego z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, który omówił narzędzia wsparcia sprzedaży leków rozpoczynając swoją prelekcją trzeci dzień konferencji.
Wykład o znaczeniu treści w e-marketingu farmaceutycznym przedstawiła p. Anna Jaworska – Roguska, Dyrektor ds. Sprzedaży Sieci abcZdrowie.pl.

Następne wykłady skupiały się szczególnie wokół zagadnień trade marketingu dla produktów Rx. Bardzo duże zainteresowanie wzbudził wykład znanego eksperta rynkowego p. Tomasza Barałkiewicza z RPharmaceutical Consulting o możliwościach działań trade’owych po wprowadzeniu list refundacyjnych. Z równie wysokim uznaniem oceniono prelekcję p. Marcina Smolińskiego, National Trade Marketing Managera z Polpharmy, który omówił szanse i możliwości wyprzedzenia i kreowania trendów rynkowych w trade marketingu dla produktów Rx.

Ostatnią prelekcję konferencji wygłosił mec. Tomasz Klimczak z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka prezentując temat promocji cenowych w aptekach i w lecznictwie zamkniętym w świetle dotychczasowych i projektowanych uregulowań refundacyjnych.

 

Opinie uczestników o bardzo wysokim poziomie merytorycznym prelegentów, szerokim zakresie tematycznym konferencji, jak również praktycznym wykorzystaniu wiedzy uzyskanej podczas 3-dniowego spotkania skłaniają nas do kontynuacji tej tematyki w kolejnych latach.
Już teraz zapraszamy na III edycję konferencji.

MOVIDA