ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
24 września 2010 - 24 września 2010 (1 dni)
Warszawa

ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W dniu 24 września 2010r. w Warszawie odbyło się seminarium: „Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej”.

Uczestnicy ocenili spotkanie jako wybitnie merytoryczne i przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Podkreślano zaangażowanie, wiedzę i bardzo dobre przygotowanie prelegentów, którzy nie pozostawili słuchaczy bez odpowiedzi na żadne z zadanych pytań.

 

Pierwszą prelekcję na otwarcie seminarium wygłosił Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią. Omówił możliwości zmniejszenia kosztów przedsiębiorstwa, szanse dla odbiorców końcowych i metodologię wyboru dostawcy ze względu na taryfy.

Specyfikę uwarunkowań w zakresie postępowania przy wyborze dostawcy energii przedstawiła Anna Bednarska, Naczelnik Wydziału ds. Rynków Detalicznych, której wystąpienie zostało bardzo dobrze odebrane przez uczestników.

Z ogromnym zainteresowaniem spotkała się prelekcja Sebastiana Widery, reprezentującego firmę NEKO Energia, który bardzo szczegółowo przedstawił temat symulacji zużycia i oszczędności przy zmianie dostawcy energii. Uczestnicy uzyskali rzetelne porównanie korzyści i barier rynkowych w procesie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz wskazówki do budowy profilu zużycia jako podstawowej informacji o strukturze zużycia energii elektrycznej.

Wysoko zostało ocenione także wystąpienie Prezesa LAB Energy, Andrzeja Paciorka, który omówił aspekty techniczne zmiany dostawcy, ze szczególnym skupieniem się na strukturze technicznej układów do poszczególnych uczestników rynku i grup przyłączeniowych. Ponadto uczestnicy uzyskali wnikliwą analizę ekonomiczną zmiany istniejącego stanu przyłączy i przystosowania układu rozliczeniowego.

Uzupełnieniem praktycznych informacji były dwie prelekcje prawne zaprezentowane przez mec. Magdalenę Woźniak z Kancelarii Skoczyński Wachowiak Strykowski. Pani Mecenas przedstawiła uczestnikom sposób, w jaki prawidłowo należy przygotować umowę w procesie zmiany ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji umowy w kontekście aspektów technicznych procesu.

Seminarium pozwoliło uczestnikom uzyskać szereg cennych wskazówek i argumentów do negocjacji ze sprzedawcami energii elektrycznej, co podkreślili w swoich opiniach, do zapoznania się z którymi serdecznie zapraszamy.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?