OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W FARMACJI
27 września 2010 - 28 września 2010 (2 dni)
Warszawa

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W FARMACJI

W dniach 27 – 28 września 2010r. w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone ochronie danych osobowych w farmacji. Spotkanie kładło szczególny nacisk na wymiar praktyczny. Wiele prelekcji poparto przykładami z codziennej pracy i praktyki.
Celem seminarium było szczegółowe omówienie najważniejszych aspektów dotyczących ochrony danych osobowych w sektorze farmaceutycznym.

 

Pierwsze prelekcje poświęcone były mechanizmom skutecznego zabezpieczania danych przed wyciekiem informacji zaprezentowanym przez Roberta Włodarczyka i Mariusza Sałasińskiego z firmy Mega Sonic Co Ltd.

Z dużym zainteresowaniem spotkał się wykład dr  Jana Byrskiego, z Kancelarii prawnej Traple Konarski, Podrecki, prezentujący podmioty i osoby odpowiedzialne za wykonanie obowiązków ochrony danych osobowych.
Prelekcja mec. Tomasza Osieja i mec. Justyny Matuszak, reprezentujących firmę Omni Modo, również cieszyła się zainteresowaniem, z uwagi na ujęcie tematu ochrony danych osobowych w farmacji w oparciu o wybrane zagadnienia praktyczne.
Uzupełnieniem pierwszego dnia seminarium było wystąpienie mec. Bożeny Nowak – Chrząszczyk z Kancelarii prawnej Salans, która bardzo szczegółowo omówiła aspekty prawne w zakresie transgranicznego przekazywania danych osobowych.

Drugi dzień seminarium rozpoczęło bardzo ciekawe wystąpienie Jacka Zontka, Prezesa AiMS Management Consultants, który omówił przetwarzanie danych osobowych w praktyce marketingowej oraz bardzo szczegółowo przedstawił zakres dokumentacji w ramach polityki i instrukcji Ochrony Danych Osobowych wymaganych do przedstawienia podczas kontroli GIODO.

Uzupełnieniem tematyki polityki i bezpieczeństwa ochrony danych był wykład poświęcony budowie świadomości wśród pracowników przedstawiony przez Tomasza Korkosza oraz mec. Wojciecha Idaszaka z Naczelnej Izby Lekarskiej.

Z ogromnym zainteresowaniem przyjęto wystąpienie dr Ewy Kuleszy, byłego dwukrotnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, która nie tylko omówiła temat informacji. które powinny podlegać rejestracji w GIODO, ale również odpowiedziała na wszystkie pytania uczestników odnośnie wszelkich problemów, co do których były wątpliwości czy rozbieżności interpretacyjne.

Na zakończenie spotkania uczestnicy mogli wysłuchać bardzo ciekawego wykładu na temat  outsourcingu danych osobowych w farmacji, który zaprezentowała mec. Marlena Żarnecka z Kancelarii prawnej Salans.

W uwagi na dobre opinie słuchaczy, organizatorzy planują kolejne spotkania poświęcone tematyce ochrony danych osobowych w różnych branżach, na które już teraz zapraszamy.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?