DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW LECZNICZYCH - IV edycja
20 września 2010 - 22 września 2010 (3 dni)
Warszawa

DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW LECZNICZYCH - IV edycja

W dniach 20-22 września, w Warszawie odbyła się IV edycja konferencji: „Dystrybucja produktów leczniczych”, która zgromadziła ponad 80 osób na kluczowych stanowiskach reprezentujących producentów i dystrybutorów farmaceutycznych.

Konferencję otworzył wykład mec. Marcina Kolasińskiego, przedstawiciela Kancelarii Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy, aktualizujący wiedzę o zmianach prawnych przewidzianych w najnowszym projekcie ustawy Prawo Farmaceutyczne i funkcjonowaniu rynku po usztywnieniu cen i marż. Proponowane zmiany w Prawie Farmaceutycznym będą miały ogromny wpływ na strukturę dystrybucji produktów leczniczych, zwłaszcza leków podlegających refundacji ze środków publicznych. Ponadto, nowe mechanizmy wpłyną na konieczność przeanalizowania polityki cenowej stosowanej w łańcuchach dystrybucji, wykorzystywanych narzędzi wsparcia dystrybucji i sprzedaży, a co za tym idzie również na współpracę producentów z hurtowniami i aptekami.

 

Z bardzo wysokim uznaniem również spotkało się wystąpienie mec. Oskara Lutego z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, który omówił premie i rabaty dla aptek i hurtowni, korzyści i ryzyka związane ze stosowaniem premii i możliwości „wbudowania” premii do istniejącej polityki dystrybucyjnej.

Kolejne prelekcje zostały ujęty w bloku tematycznym poświęconym dystrybucji bezpośredniej AstraZeneca Polska. Wystąpienia Michała Wasilewko, Commercial Managera z AstraZeneca Polska, mec. Marty Sendrowicz z Kancelarii Allen & Overy A. Pędzich oraz Jacka Sklepowicza, Dyrektora Zespołu Farmaceutycznego z PricewaterhouseCoopers spotkały się z zainteresowaniem, sądzimy zatem, że do tej tematyki będziemy jeszcze powracać.

Podczas drugiego dnia konferencji, uczestnicy uzyskali szereg istotnych informacji i przydatnych wskazówek, poszerzających i utrwalających wiedzę. Pierwszą prelekcję dotyczącą zmian prawa w zakresie dystrybucji produktów leczniczych wygłosiła mec. Marta Gadomska – Gołąb z Kancelarii Prawnej Wierzbowski Eversheds. Z bardzo dużym zainteresowaniem został odebrany temat importu równoległego omówiony na podstawie case studies firm Bayer i GSK zaprezentowany przez mec. Bożenę Ciosek, Partnera Kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds.
Uzupełnieniem prelekcji z pierwszego i drugiego dnia dotyczących zmian prawnych w Prawie Farmaceutycznym był temat umów dystrybucyjnych i promocji w lecznictwie otwartym ze szczególnym skupieniem się na aspektach antymonopolowych i nadużyciach pozycji dominującej. Prelekcję poprowadził mec. Tomasz Klimaczak z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

O doświadczeniach i najlepszych praktykach współpracy operatora logistycznego z firmą farmaceutyczną na przykładzie studium przypadku mówiła p. Anna Trzcińska, Customer Service Manager z Firmy Damco.

Z ogromnym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie Wojciecha Raczyńskiego, Dyrektora Jednostki Biznesowej Onkologia z Firmy EGIS Polska na temat wprowadzenia nowego produktu na rynek z perspektywy producenta. Prelegent podzielił się z uczestnikami wieloma cennymi wskazówkami na temat warunków skutecznej dystrybucji nowego produktu, optymalizacji kosztów i benchmarkingu efektywnej dystrybucji.

Tematyka trzeciego dnia konferencji skupiała się wokół zagadnień współpracy z hurtowniami oraz tematu implementacji usług call center do strategii marketingowo – sprzedażowej. Pierwszą prelekcję poprowadził Prezes Pharma Distribution, Marcin Zastawny, który przedstawił strukturę call center, zadania, jakie powinny być delegowane, przepływ informacji między działami i korzyści i minusy outsourcingu call center i własnego inhouse. Na zakończenie wystąpienia rozlosowaliśmy nagrodę – tydzień pracy TeleRepa z firmy Pharma Distrubution wspierającej biznes na dowolnej bazie 250 aptek z wykorzystaniem bazy producenta lub bazy własnej fundatora nagrody.

Jako uzupełnienie tematyki call center uczestnicy mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawej prelekcji Business Development Managera, Grzegorza Wąsika z Firmy Axellus, który przedstawił funkcjonowanie własnego Call Center farmaceutycznego w Firmie, omówił praktyczne aspekty współpracy z firmą telemarketingową i sposób rozliczania ze stawianych sobie celów. Prelekcja zakończyła się gromkimi brawami.

Kolejne tematy dotyczące budowy partnerstwa producenta i dystrybutora, internetowej platformy sprzedażowo – marketingowej oraz dystrybutora w roli podmiotu odpowiedzialnego za produkt leczniczy zostały przedstawione przez przedstawicieli firmy NEUCA, Konrada Adamskiego, Dyrektora ds. Organizacji i Zarządzania oraz Rafała Myrtę, Dyrektora Departamentu Centralnego Rozwoju i Organizacji.
Na zakończenie konferencji uczestnicy wysłuchali niezwykle interesującej prelekcji na temat: dostaw domowych produktów leczniczych do pacjentów przedstawionej przez mec. Agnieszką Zielińską – Krywoniuk oraz mec. Marka Świerczyńskiego z Kancelarii Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy.

Gorące tematy konferencji adekwatne do sytuacji na rynku wniosły szereg cennych informacji. Udział ekspertów – praktyków i wysokiej klasy specjalistów reprezentujących bardzo wysoki poziom intelektualny i ogromną praktyczną wiedzę, umożliwił uczestnikom otrzymanie wskazówek do rozwiązania problemów w codziennej pracy. Prelegenci pokazali, w którą stronę zmierza dystrybucja w branży farmaceutycznej i jakie zmiany się szykują oraz jaki będzie to miało wpływ na rynek.  Wielu prelegentów po swoich wystąpieniach zostali nagrodzeni brawami. Formuła MASTERCLASS – praktycy dla praktyków sprawdziła się w 100%.

Dodatkowym efektem konferencji było przeprowadzenie, we współpracy z Firmą McKinsey&Company profesjonalnego badania opinii rynku na temat wybranych propozycji zmian ustawy o refundacji leków. Podsumowania i analizy odpowiedzi dokonał przedstawiciel Firmy McKinsey&Comapany, Pan Łukasz Waszak. Wyniki barometru załączamy poniżej.

Opinie uczestników o bardzo wysokim poziomie merytorycznym prelegentów, bogatym i bardzo przydatnym zakresie tematycznym konferencji, jak również efektywnie wykorzystanym czasie podczas 3-dniowego spotkania skłaniają nas do kontynuacji tej tematyki w kolejnych latach.
Już teraz zapraszamy zatem na V edycję konferencji, która odbędzie się na przełomie września i października 2011 r.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?