ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYĆ - praktycy dla praktyków - V edycja
16 czerwca 2010 - 18 czerwca 2010 (3 dni)
Warszawa

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYĆ - praktycy dla praktyków - V edycja

W dniach 16-18 czerwca 2010r., w Warszawie odbyła się V edycja konferencji: „Zarządzanie ryzykiem nadużyć”. W konferencji, ukierunkowanej na formułę MASTERCLASS – praktycy dla praktyków, wzięli udział specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, nie tylko po stronie prelegentów, ale i po stronie słuchaczy.

 

Uczestnicy konferencji wysoko ocenili profesjonalizm prelegentów i analityczne podejście do tematu zarządzania ryzykiem nadużyć.

Swoją praktyczną wiedzą podzielili się ze słuchaczami m.in.:

Piotr Hans, Audytor Wewnętrzny Grupy Kapitałowej NOVOL
Mikołaj Rutkowski, Dyrektor Departamentu ds. Przeciwdziałania Nadużyciom, Fortis Bank Polska
Bartosz Pikuła, Compliance Officer, Departament Zarządzania Ryzykiem, TU Euler Hermes
Wiesław Kasprzak, Starszy Konsultant ds. Bezpieczeństwa Informacji DGA
Tomasz Gasiński, Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem, Det Norske Veritas

Dzień specjalny, 18 czerwca, poświęcono sposobom efektywnego i skutecznego budowania strategii zapobiegającej nadużyciom. Podczas praktycznych warsztatów uczestnicy nie tylko wysłuchali ciekawych wystąpień, ale również aktywnie uczestniczyli i wymieniali się doświadczeniami szczególnie podczas ostatniego wystąpienia moderowanego przez p. Piotra Hansa, Audytora Wewnętrznego z Grupy Kapitałowej NOVOL. Niezwykle ciekawa i bardzo praktyczna prelekcja została wygłoszona przez Prezesa Stowarzyszenia Instytutu Informatyki Śledczej, p. Przemysława Krejzę. Z równie ogromnym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie p. Agnieszki Gawrońskiej – Malec z Zespołu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, KMPG, która w przystępny i rzeczowy sposób omówiła aspekty budowania świadomości wśród pracowników jako efektywnego przeciwdziałania nadużyciom finansowym.

Zarówno całą konferencję jak i warsztaty praktyczne były prowadzone i moderowane przez p. Piotra Hansa, Audytora Wewnętrznego z Grupy Kapitałowej NOVOL, za co szczególnie serdecznie dziękujemy.

Prelegentom dziękujemy za ciekawe wystąpienia na bardzo wysokim poziomie merytorycznym oraz praktyczne wskazówki, możliwe do zastosowania w firmach, a uczestnikom za przybycie na spotkanie oraz aktywny udział w dyskusjach.

MOVIDA

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy?